Aktuelle renter og ydelser

Aktuelle renter og ydelser

Aktuelle renter og ydelser

Udsendt d. 23.02.2015

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner. Kurser, renter og ydelser opdateres alle hverdage.

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,29% 99,75 102.928 118.520
RenteMax 4% renteloft til 2025 0,64% 101.07 99.638 119.185
Fastforrentet obligationslån, 0,5% 0,50% 98,60 103.508 123.874
Fastforrentet kontantlån 0,81% 100.764 123.645
 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,29% 99,75 51.717 67.609
RenteMax 4% renteloft til 2025 0,64% 101,07 49.023 68.940
Fastforrentet obligationslån, 1,5% 1,50% 98,85 45.625 76.762
Fastforrentet kontantlån 1,60% 44.561 76.600
 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,29% 99,75 34.482 50.475
RenteMax 4% renteloft til 2025 0,64% 101,07 32.003 52.044
Fastforrentet obligationslån, 2% 2,00% 99,28 25.874 62.330
Fastforrentet kontantlån 2,04% 25.451 62.196
 

Realkreditlån med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,29% 99,75 0 16.195
RenteMax 4% renteloft til 2025 0,64% 101.07 0 20.272
Fastforrentet obligationslån, 2% 2,00% 98,23 0 37.192
 
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.

For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).

Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.

Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

Forbehold:

Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Nykredit ErhvervsnytModtag nyheder, rådgivning og aktuelle anbefalinger om finansielle forhold og den økonomiske situation.
 

Beregn

Regn på et nyt realkreditlån, omlægning af dit eksisterende, eller beregn din samlede kontantrabat.
 

Bliv kontaktet