Aktuelle renter og ydelser

Aktuelle renter og ydelser

Aktuelle renter og ydelser

Udsendt d. 15.04.2014

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner. Kurser, renter og ydelser opdateres alle hverdage.

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,62% 100,20 99.095 120.433
RenteMax 5% renteloft til 2023 0,91% 101,05 96.974 120.844
Fastforrentet obligationslån, 2% 2,00% 99,24 96.118 131.690
Fastforrentet kontantlån 2,15% 94.703 131.575
 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,62% 100,20 48.521 70.270
RenteMax 5% renteloft til 2023 0,91% 101,05 46.820 71.148
Fastforrentet obligationslån, 2% 2,00% 95,38 45.093 82.886
Fastforrentet kontantlån 2,51% 40.790 82.042
 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,62% 100,20 31.444 53.331
RenteMax 5% renteloft til 2023 0,91% 101,11 29.903 54.386
Fastforrentet obligationslån, 3% 3,00% 98,09 22.291 69.879
Fastforrentet kontantlån 3,15% 21.306 69.538
 

Realkreditlån med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,62% 100,20 0 22.143
RenteMax 5% renteloft til 2023 0,91% 101,15 0 24.756
Fastforrentet obligationslån, 3% 3,00% 97,07 0 48.465
 
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.

For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).

Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.

Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

Forbehold:

Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Nykredit ErhvervsnytModtag nyheder, rådgivning og aktuelle anbefalinger om finansielle forhold og den økonomiske situation.
 
 

Bliv kontaktet