Aktuelle renter og ydelser

Aktuelle renter og ydelser

Aktuelle renter og ydelser

Udsendt d. 23.04.2014

Her kan du orientere dig om de aktuelle priser på lån i danske kroner. Kurser, renter og ydelser opdateres alle hverdage.

 

Realkreditlån med 10 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,62% 100,20 99.282 120.621
RenteMax 5% renteloft til 2023 0,91% 101,05 97.310 121.314
Fastforrentet obligationslån, 2% 2,00% 98,94 96.399 132.060
Fastforrentet kontantlån 2,22% 94.441 131.923
 

 

 

Realkreditlån med 20 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,62% 100,20 48.565 70.320
RenteMax 5% renteloft til 2023 0,91% 101,05 46.913 71.383
Fastforrentet obligationslån, 2% 2,00% 95,08 45.219 83.110
Fastforrentet kontantlån 2,54% 40.651 82.250
 

 

 

Realkreditlån med 30 års løbetid, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,62% 100,20 31.459 53.355
RenteMax 5% renteloft til 2023 0,91% 100,91 29.941 54.569
Fastforrentet obligationslån, 3% 3,00% 97,91 22.335 70.009
Fastforrentet kontantlån 3,17% 21.259 69.633
 

 

 

Realkreditlån med 30 års løbetid og indledende afdragsfrihed, provenu 1 mio. kr.

Lån Rente Kurs Afdrag 1. år Ydelse før skat 1. år
Cibor3 lån 0,62% 100,20 0 22.154
RenteMax 5% renteloft til 2023 0,91% 101,11 0 24.857
Fastforrentet obligationslån, 3% 3,00% 96,90 0 48.555
 

 
Beregningerne er foretaget med en bidragssats på 1,5% og standard etableringsomkostninger. Bidrag og etableringsomkostninger fastsættes individuelt.

For kontantlån vises kontantrenten og for obligationslån vises obligationsrenten (kuponrente).

Muligheden for og længden af en eventuel indledende afdragsfrihed beror på en individuel vurdering.

Obligationskurser og pengemarkedsrenter ændrer sig løbende, og et lånetilbud kan derfor afvige fra den viste beregning.

Forbehold:

Beregningerne er alene vejledende, og Nykredit tager forbehold for fejl og mangler i oplysningerne og beregningerne. Der kan derfor ikke rettes erstatningskrav mod Nykredit på grund af tab som følge af dispositioner truffet på baggrund af oplysningerne og/eller beregningerne. Nykredit er ikke forpligtet til at tilbyde lån med de nævnte forudsætninger.

Nykredit ErhvervsnytModtag nyheder, rådgivning og aktuelle anbefalinger om finansielle forhold og den økonomiske situation.
 
 

Bliv kontaktet