IndlånPlus

IndlånPlus

Med IndlånPlus får du en indlånskonti med høj fleksibilitet og attraktiv rente.

Kontoen henvender sig til virksomheder, der har overskudslikviditet på over 25.000 kr., som ønskes placeret i kortere eller længere perioder. Kontoen er især fordelagtig, hvis du som erhvervskunde har vished om din likviditetssituation på månedsbasis.

Bliv kontaktet

Jeg vil kontaktes om:
Branche

Fakta om IndlånPlus 

  • Du kan frit indsætte beløb på IndlånPlus. Der beregnes renter når saldoen er over 25.000 kr.
  • Der kan maksimalt indsættes 25 mio. kr.
  • Renten er variabel. Det vil sige, at Nykredit forbeholder sig ret til at ændre renten som beskrevet i de almindelige forretningsbestemmelser. Renten bliver tilskrevet årligt og beregnes fra det tidspunkt, et beløb bliver indsat på kontoen.
  • Du kan med 31 dages skriftlig varsel hæve hele eller dele af indestående på kontoen.
  • Du kan ikke disponere over indestående før udløb af opsigelsesvarsel.
  • Rentetilskrivninger sker til IndlånPlus, men kan automatisk overføres til en anden konto i Nykredit Bank, og hvis det er aftalt, vil det ikke blive betragtet som en udbetaling.

Kunder i Nykredit Bank er dækket af Indskydergarantifonden. Bemærk, at nettoindlån over 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) ikke er dækket af Indskydergarantifonden.

 

Åben, når du har tid

Nykredit Direkte® er åben, når du har tid - også om aftenen og i weekenden.

 

Fortæl os om din virksomhed

Brug tre minutter og se Nykredits bud på hvordan vores fremtidige samarbejde kan se ud.