IndlånPlus

IndlånPlus

Med IndlånPlus får du en indlånskonti med høj fleksibilitet og attraktiv rente.

Kontoen henvender sig til virksomheder, der har overskudslikviditet på over 25.000 kr., som ønskes placeret i kortere eller længere perioder. Kontoen er især fordelagtig, hvis du som erhvervskunde har vished om din likviditetssituation på månedsbasis.

Bliv kontaktet

Jeg vil kontaktes om:
Branche

Fakta om IndlånPlus 

  • Du kan frit indsætte beløb på IndlånPlus. Der beregnes renter når saldoen er over 25.000 kr.
  • Der kan maksimalt indsættes 25 mio. kr.
  • Renten er variabel. Det vil sige, at Nykredit forbeholder sig ret til at ændre renten som beskrevet i de almindelige forretningsbestemmelser. Renten bliver tilskrevet årligt og beregnes fra det tidspunkt, et beløb bliver indsat på kontoen.
  • Du kan med 31 dages skriftlig varsel hæve hele eller dele af indestående på kontoen.
  • Du kan ikke disponere over indestående før udløb af opsigelsesvarsel.
  • Rentetilskrivninger sker til IndlånPlus, men kan automatisk overføres til en anden konto i Nykredit Bank, og hvis det er aftalt, vil det ikke blive betragtet som en udbetaling.

Kunder i Nykredit Bank er dækket af Indskydergarantifonden. Bemærk, at nettoindlån over 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) ikke er dækket af Indskydergarantifonden.

 

Åben, når du har tid

Nykredit Direkte® er åben, når du har tid - også om aftenen og i weekenden.

 

Nykredit mener

Læs "Nykredit mener", og få aktuelle anbefalinger og rådgivningsbudskaber til erhvervskunder.

 

Fortæl os om din virksomhed

Brug tre minutter og se Nykredits bud på hvordan vores fremtidige samarbejde kan se ud.