Tilpasningslån

Udskriv denne side
Tilpasningslån

Et Tilpasningslån er et realkreditlån med variabel rente. Den variable rente er typisk lavere end den faste rente, til gengæld skal du være indstillet på, at ydelsen kan stige, hvis renten stiger ved rentetilpasning.

Med et Tilpasningslån får din virksomhed:

  • typisk en lavere rente og dermed en lavere ydelse sammenlignet med et Fastforrentet obligationslån
  • automatisk en lavere ydelse, når renten falder
  • mulighed for at vælge afdragsfrihed i op til 10 år
  • mulighed for at afdrage relativt mere på lånet i starten af løbetiden i forhold til et lån med samme løbetid, men med højere rente

Skattemæssigt er et Tilpasningslån et kontantlån, og det beskattes derfor som sådan.

Fakta om Tilpasningslån

Låntype

Et Tilpasningslån er et variabelt forrentet  kontantlån.

Antal terminer

4 og 12

Løbetid

Afhænger af ejendommens type/anvendelse.

Afdragsfrihed

Der er mulighed for afdragsfrihed.

Tilpasningslån som toplån

Ingen mulighed for afdragsfrihed. Som toplån er det muligt at få F3-F5 i danske kroner med 4 terminer.

Tilpasningslån som grundlån

Som grundlån er det muligt at få F3-F10 i danske kroner og F3-F5 i euro, 4 og 12 terminer.

Rente

Renten bliver fastsat ved udbetaling og efterfølgende ved hver rentetilpasning. Der er typisk flere rentetilpasninger for et Tilpasningslån i dets løbetid, og renten på lånet er dermed variabel.

Rentetilpasning

Det særlige ved Tilpasningslån i forhold til andre låntyper er, at lånet skal rentetilpasses. Det skyldes, at de obligationer, der ligger til grund for lånet, har en kortere løbetid end lånet. Når obligationerne udskiftes, bliver lånet rentetilpasset ud fra det aktuelle renteniveau.

Indfrielse

Bortset fra de sidste to måneder før en rentetilpasning kan lånet altid indfris ved at købe lånets bagvedliggende obligationer til markedskurs. Du skal være opmærksom på, at denne kan være over kurs 100. I forbindelse med en rentetilpasning kan virksomheden også indfri lånet til kurs 100.

Læs mere om

Erhvervsberegnere

Beregn nyt realkreditlån eller regn på omlægning af eksisterende.

 

To-lagsbelåning

Nykredit finansierer erhvervsejendomme med en kombination af SDO-lån og traditionelle realkreditlån.