Det danska hypotekssystemet

Lägg till bokmärke Skriv ut denna sida
Bostad i utlandet - Det danska kreditsystemet för hypotekslån

Huvudlinjerna bakom det danska kreditsystemet för hypotekslån är:

Hypotekslån beviljas mot säkerhet i fast egendom.

Grundprincipen i det danska kreditsystemet for hypotekslån är att all utlåning finansieras genom utfärdande av täckta reverser samt att återbetalning av lån och betalning till reversinnehavare alltid måste balansera. Balansen mellan kapital och utlåning eliminerar alla finansiella risker relaterade till bankens balansräkning, vilket gör hypoteksbanken till en solid institution.

Räntorna på ett hypotekslån beror helt och hållet på marknadsläget. Låntagaren betalar marknadsräntan på lånet samt en transparent marginal.

 

Kontakta mig

Jag vill bli kontaktad ang. hypotekslån till:
Bostad i Frankrike
Bostad i Spanien

Nykredits produkter

Nykredit är en bank som fokuserar på hela din ekonomi. Vi ger dig råd om bostadsfinansiering samt investerings- och sparmöjligheter.

 

Ansök om lån

Ladda ner låneansökan eller ansök online redan nu.