Færre danskere flytter til Malmø – og flere vender hjem igen

Generel hjælp til Nykredit Online Tilføje siden i foretrukne Udskriv denne side

15.12.09

Af chefanalytiker Thomas Kyhl, thky@nykredit.dk, 44 55 11 77

  • Billigere københavnske huse frister danskere i Malmø til at vende hjem
  • Mindre at spare på køb af hus i Malmø i forhold til København…
  • … har sendt nettoflytningen til Malmø på retur de seneste år


Nettoflytninger til Malmø på historisk lavt niveau
De dage, hvor der var udsigt til en dansk "generobring" af Skåne – om end med fredeligere midler end for århundreder siden – synes nu at være talte. Det viser vores kvartalsvise opgørelse af sammenhængen mellem nettoflytningen fra København til Malmø og prisforskellen på et hus i København versus Malmø. Hvor der i 2006 var næsten 500 tilflyttere fra København til Malmø netto hvert kvartal, er tallet i 2009 nede på kun godt 50 personer i kvartalet, jf. Figur 1.

Danskerne blev i sin tid fristet af udsigten til billigere boliger, biler og dagligvarer på den svenske side af sundet. Men den økonomiske fordel ved at købe et hus i Malmø versus København er imidlertid falmet i forhold til tidligere. Medio 2006 var der for en dansker over 1,6 mio. kr. at spare ved at købe et hus i Malmø frem for i København, når man tager højde for forskellen i huspriser og valutakursen. Med de kraftigt faldende københavnske huspriser er besparelsen siden faldet med over 1 mio. kr. – hvilket betyder, at færre og færre danskere flytter til Malmø, jf. Figur 1.

Den lavere "byttepris" betyder samtidig, at flere og flere danskere også vender hjem fra Malmø. En Malmø-dansker kan således bytte sit hus i Malmø ud med et i København for en merpris på 0,6 mio. kr. Den relativt lave merpris ser ud til at have fristet en del danskere til at vende hjem igen, selvom der selvfølgelig kan være andre årsager til udviklingen end billigere københavnske boliger. Det er primært danskere som står flytningerne fra Malmø til København – og den modsatte vej. Antallet af svenskere, som flytter til Danmark har de seneste år ligget nogenlunde konstant.

Det forhold, at Sverige fører en anden valutapolitik end Danmark, har indirekte stor betydning for Malmøs huspriser – set med rødhvide briller på. Det seneste års kraftige udsving i den svenske krone fik prisfaldene på huse i Malmø ultimo 2008 og primo 2009 til at virke ret dramatiske. En relativ stor del af prisfaldet skyldtes imidlertid valutakursen og prisfaldet var, set med blå-gule briller, betydeligt mindre, jf. Figur 2. Prisfaldet på huse i Malmø slog dog ikke kraftigt igennem på bytteprisen, da de københavnske huspriser i samme periode faldt meget kraftigt.

Færre danskere flytter til Malmø – og flere vender hjem igen
Færre danskere flytter til Malmø – og flere vender hjem igen
 

Tilmeld RSS-feed

Modtag besked via RSS-feed, hver gang Nykredit udsender analyser og kommentarer.

Tilmeld RSS-feed

 
 

Arkiv

Oversigt over analyser og kommentarer fra 2002 til 2014.