Kvinderne skal ud af startblokken - Kvinderne er bagud med pension, investering og opsparing

Generel hjælp til Nykredit Online Tilføje siden i foretrukne Udskriv denne side
Kvinderne skal ud af startblokken - Kvinderne er bagud med pension, investering og opsparing

29.12.09

Af Afdelingsdirektør Sune Worm Mortensen, sune@nykredit.dk, 44 55 11 55

  • En spørgeskemaundersøgelse blandt godt 8.500 danskerekortlægger holdning til finansiel rådgivning og investering
  • Trods massiv fokus på problemet, så tyder meget på, at kvinderne fortsat halter efter mændene på det privatøkonomiske område
  • Lønforskel kan forklare de mindre indbetalinger, men hvis man slet ingen opsparing har, så er det ens indstilling, der skal ændres


8.500 svarer om økonomi – 4.000 er kvinder

I en netop gennemført spørgeskemaundersøgelse blandt 8.500 danskere, hvoraf godt 4.000 er kvinder, har vi fået et godt billede af danskernes holdning til finansiel rådgivning. Der tegner sig generelt et billede af, at danskerne i høj grad efterspørger rådgivning om pension og investeringer men også, at især mænd har lært en lektie ovenpå finanskrisen og nu løber mindre risiko. Desværre tegner der sig også et billede af, at kvinderne generelt har færre pensioner og mindre øvrig investering/opsparing. Mindre pensionsordninger kan ofte forklares med lavere løn, men slet ingen ordning er mere et spørgsmål om indstilling til og interesse for området.Kvinder halter bagefter med opsparing

Undersøgelsen viser, at kvinder og mænd i store træk begge efterspørger professionel rådgivning ved både pensioner og øvrig  opsparing. Men der er til gengæld stor forskel på hvor stor en andel af henholdsvis mændene og kvinderne, der overhovedet har en pension og/eller øvrig opsparing: Der er markant flere kvinder end mænd, der hverken har pensions- eller øvrig opsparing.

Figur 1 viser, at hver fjerde kvinde har svaret, at de ikke har en pensionsordning og hver femte kvinde har ikke øvrig opsparing. De tilsvarende andele for mænd er noget lavere. Det har langsigtede konsekvenser for kvinderne, og der kan være flere forklaringer.

Lavere løn giver lavere pension

En af hovedforklaringerne på kvinders dårligere pensions- og opsparingsforhold er, at kvinderne har en lavere lønindkomst end mændene. Det bakkes da også op af officielle tal fra Danmarks Statistik, der viser, at kvinder i gennemsnit får en lavere timebetaling end mænd. Vi kan se også se konsekvenserne opgjort på indbetalingerne.

Figur 2 viser, at der næsten lige så mange kvinder som mænd, der indbetaler (44% vs 56%) til pension når vi opgør det på antallet af personer, der indbetaler. Men måler vi på fordelingen af det beløb på henholdsvis mænd og kvinder, så fylder kvinderne pludseligt kun en tredjedel. Indbetalingerne pr. person er altså langt mindre for kvinderne vedkommende. Det ses også ved, at næsten 90% af alle mændenes indbetalinger i år er på ratepensioner, der traditionelt set er de højtlønnedes foretrukne ordning på grund af fradragsreglerne – det tilsvarende tal for kvinder er ”kun” på 64%.

Ingen pensioner er et spørgsmål om holdning

Der er ingen tvivl om, at lavere gennemsnitslønninger kan forklare, at kvinders indbetalinger er lavere. Men det forklarer ikke, hvorfor der er flere kvinder, der slet ingen ordning har. Og der er nok generelt en tendens til, at kvinder har mindre interesse for privatøkonomiske forhold end mænd. Men den lave interesse kan komme til at koste, for jo tidligere man kommer i gang med indbetalinger til pension, jo mindre skal man indbetale for at sikre en tilfredsstillende pension. Så hvis forklaringen vitterligt er, at kvinder ikke interesserer sig ret meget for fx pension, så er der brug for en holdningsændring!

Lys i mørket: Holdning og adfærd går hånd i hånd

Vi har generelt set, at opsparingen generelt er steget meget i lyset af finanskrisen: Efter nogle år med fuld fart er forbruget nu lavt, mens opsparing og gældsnedbringelse er kommet i fokus. Opsparingen/gældsnedbringelsen stiger når forventningerne til fremtiden ikke er høje – og her kan man faktisk se, at kvindernes forventning og faktisk adfærd går hånd i hånd.

Figur 3 viser forventningen til den økonomiske situation i 2010 i forhold til 2009, og det ses, at kvinderne ser knapt så lyst på fremtiden som mændene. Og det kan vi koble direkte til de pensionsindbetalinger vi ser: Når vi ser på de konkrete indbetalinger, der er sket i år, så kan vi konstatere, at vi en uge inden årsskiftet kan se, at vores kvindelige kunder allerede nu har indbetalt mere på henholdsvis rate- og kapitalpensioner end hele sidste år. Og det er på trods af, at den sidste uge normalt er den mest travle på året i pensionssammenhæng. Kvinderne lægger altså mere til side lige nu end sidste år – måske fordi de ikke ser så lyst på fremtiden.

Det forholder sig imidlertid sådan, at langt de fleste danskere vil opleve en stigning i deres rådighedsbeløb på grund af skattelet-telser og frigivelsen af SP bidraget. Og boligejere med variabelt forrentede lån vil opleve et historisk fald i renterne. Og da mange kvinder halter bagefter med pensionsopsparinger, så kan det være en ide at benytte det større rådighedsbeløb næste år til at få sparet mere op til fremtiden.

Kvinderne skal ud af startblokken - Kvinderne er bagud med pension, investering og opsparing
Kvinderne skal ud af startblokken - Kvinderne er bagud med pension, investering og opsparing
Kvinderne skal ud af startblokken - Kvinderne er bagud med pension, investering og opsparing
 

Tilmeld RSS-feed

Modtag besked via RSS-feed, hver gang Nykredit udsender analyser og kommentarer.

Tilmeld RSS-feed

 
 

Arkiv

Oversigt over analyser og kommentarer fra 2002 til 2014.