Boligejernes friværdier under fortsat pres

Generel hjælp til Nykredit Online Tilføje siden i foretrukne Udskriv denne side
Boligejernes friværdier under fortsat pres

25.04.12

  • Friværdierne endte i 4. kvartal 2011 på 928 mia. kr.
  • Alene gennem 2011 er friværdierne faldet med 263 mia. kr.
  • En ejerbolig i Nordsjælland har 1,2 mio. kr. mindre friværdi end i 2007


Fald i friværdierne i 2011 kun overgået af finanskrisen
Prisfaldene på boligmarkedet fortsatte i 4. kvartal, om end i lidt mindre styrke end i 3. kvartal 2011. Dette gjorde endnu et indhug i friværdiformuen, som faldt fra 994 mia. kr. til 928 mia. kr. over kvartalet, korrigeret for sæsoneffekter i boligpriserne. Samlet set er friværdierne gennem 2011 faldet med 263 mia. kr., svarende til 22%. Vi skal tilbage til perioden under finanskrisen i 2008/2009 for at finde et tilsvarende stort fald i friværdierne. Det er dermed det næststørste årlige fald i friværdierne siden 1981, selv når friværdierne måles på købekraften i forhold til forbrugerpriserne.

Forskellen på finanskrisen og nu er dog, at man under gældskrisen ikke har oplevet en egentlig reel forværring af dansk økonomi i form af indkomsttab og stigende ledighed. Det, som primært har drevet de kraftige prisfald på boligmarkedet og dermed også reduktionen i friværdierne, er panikeffekten, som blev afspejlet i en række tillidsbarometre sidste efterår. Selvom friværdiformuen reelt er mere bunden end frie midler (kontanter, aktier, obligationer, mv.), har et fald i friværdierne en klart negativ effekt på husholdningernes forbrug. Med andre ord vil reduktionen i friværdierne være med til at hæmme privatforbruget, som i forvejen ikke har det let i disse år.

Størst indhug i nordsjællandske friværdier
Geografisk set er det den gennemsnitlige ejerbolig i Nordsjælland, som har oplevet det største absolutte fald i friværdien. Hvor friværdien i denne landsdel lå på 2,6 mio. kr. i starten af 2007, var formuen nede på 1,4 mio. kr. i slutningen af 2011. Når det er sagt, er det dog i forhold til resten af landet stadig langt den største friværdi pr. ejerbolig, som ligger gemt i Nordsjælland. Nordsjællænderne kan trods alt glæde sig over at have den mest velpolstrede friværdiformue.

I Nordjylland er der derimod blot en gennemsnitlig friværdi på 0,2 mio. kr. i en ejerbolig. Siden 2007 er der tale om en halvering, da tallet dengang lå på 0,4 mio. kr. Østjylland følger derimod landsgennemsnittet ret tæt, og her ligger den gennemsnitlige friværdiformue på cirka 0,6 mio. kr. ved udgangen af 2011. Man bør dog holde sig for øje, at der alene er tale om gennemsnitlige tal. Således vil friværdien for den enkelte boligejer variere kraftigt, og en vis andel er formentlig også såkaldt teknisk insolvente.

Boligejernes friværdier under fortsat pres
Boligejernes friværdier under fortsat pres
 

Tilmeld RSS-feed

Modtag besked via RSS-feed, hver gang Nykredit udsender analyser og kommentarer.

Tilmeld RSS-feed

 

Tilmeld nyhedsbrev

Modtag en mail, når vi udsender analyser og kommentarer om bolig- økonomi, markedsudvikling og investering.
 

Arkiv

Oversigt over analyser og kommentarer fra 2002 til 2014.