Friværdierne i kraftigt fald - Parcelhusejerne i København er hårdest ramt

Generel hjælp til Nykredit Online Tilføje siden i foretrukne Udskriv denne side
Friværdierne i kraftigt fald - Parcelhusejerne i København er hårdest ramt

16.07.12
 

  • Friværdierne er faldet med 770 mia. kr. siden boligtoppen i 2007
  • Den gennemsnitlige boligejers friværdi er faldet med 540.000 kr. siden boligtoppen
  • Parcelhusejerne er hårdest ramt – især i København


Af cheføkonom John Madsen, joma@nykredit.dk, 44 55 11 33

Friværdierne faldt 37 mia. kr. i første kvartal
Det fortsatte fald i boligpriserne tærer på danskernes boligformue. Alene i 1. kvartal 2012 faldt danskernes boligformue med godt 26 mia. kr. Det bringer det samlede fald i boligformuen siden boligtoppen i 1. kvartal 2007 op på hele 453 mia. kr.

Danskernes boliggæld fortsætter samtidig med at stige – i årets 1. kvartal var stigningen på 11 mia. kr. Det betyder også, at de danske boligejeres friværdier er faldet med mere end boligformuen. Friværdierne skrumpede med hele 37 mia. kr. i 1. kvartal 2012. Det bringer det samlede fald i friværdierne siden boligtoppen op på 770 mia. kr.

Landets samlede friværdier udgør nu knap 905 mia. kr. - det laveste niveau siden 1. kvartal 2004. Friværdierne er dermed tilbage på niveauet for 8 år siden.

Boligejerens friværdi er faldet 540.000 kr. siden boligtoppen.
De svimlende milliardbeløb løber op i mange hundrede tusind kroner for den enkelte boligejer.

Den gennemsnitlige boligejers friværdi er således faldet med godt 542.000 kr. siden 1. kvartal 2007 og udgør nu 589.000 kr. I årets første kvartal alene blev faldet godt 24.000 kr.

Parcelhusejerne har lagt ryg til de største fald…
Det er selvfølgelig ikke alle boligejere, der rammes lige hårdt. Det er især parcelhusejerne, der har lagt ryg til de største fald i friværdierne
over de seneste kvartaler.

Den gennemsnitlige parcelhusejers friværdi er faldet med godt 25.000 kr. alene i årets første kvartal, mens friværdien er blevet godt 150.000 kr. mindre over det seneste år. Til sammenligning er den gennemsnitlige friværdi for ejerlejligheder faldet med knap 135.000 kr. over det seneste år og alene knap 17.000 kr. i 1. kvartal.

… og bor de tilmed i København er de hårdest ramt
Dykker man et spadestik dybere ned i friværdiberegningerne viser det sig, at det er parcelhusejerne i København, der har oplevet det største fald i friværdierne over det seneste år målt i kroner og øre. Dog skarpt forfulgt af Region Østsjælland og Region Nordsjælland.

Den gennemsnitlige parcelhusejers friværdi i København er faldet med 308.000 kr. over det seneste år, mens faldet lyder på henholdsvis 275.600 kr. og 259.000 kr. i Region Østsjælland og Region Nordsjælland. Det store fald i friværdierne netop her skal ses i sammenhæng med, at prisfaldet har været særligt udtalt her, men også at huspriserne her generelt er blandt de højeste i landet.

Hvad betyder faldet i friværdi for boligejeren
Faldet i friværdien betyder først og fremmest noget for den enkelte boligejer, hvis boligen skal sælges eller drømmen om nyt tag, vinduer, køkken eller bad skal realiseres.

Flere boligejere har i dag en realkreditgæld, som overstiger 80% af boligens værdi. Det kan derfor være en god ide at udnytte det ekstremt lave renteniveau til at afdrage på sin boliggæld og opbygge friværdi. Vi kan da også se, at flere afdrager på deres lån, når der optages nye lån. I dag er hvert andet nye lån med afdrag mod hvert tredje for et år siden.

Dertil kommer også, at de faldende boligpriser og friværdier betyder, at nogle i dag må realisere et tab, hvis deres bolig skal sælges. Det er med til at fastlåse boligmarkedet – men det positive er, at boligejerne har råd til at blive i deres bolig, fordi boligbyrden er historisk lav.

Friværdierne i kraftigt fald - Parcelhusejerne i København er hårdest ramt
Friværdierne i kraftigt fald - Parcelhusejerne i København er hårdest ramt
 

Tilmeld RSS-feed

Modtag besked via RSS-feed, hver gang Nykredit udsender analyser og kommentarer.

Tilmeld RSS-feed

 
 

Arkiv

Oversigt over analyser og kommentarer fra 2002 til 2014.