Moody's rating af Nykredit

Generel hjælp til Nykredit Online Tilføje siden i foretrukne Udskriv denne side

13.04.12

Nykredit har dags dato anmodet Moody's Investors Service om at ophøre med at rate Nykredit koncernen. Anmodningen vedrører således Moody's rating af Nykredit Realkredit A/S, Nykredit Bank A/S og Totalkredit A/S samt disse selskabers udstedelser.

Nykredit har besluttet at bringe ratingsamarbejdet til ophør ud fra en forretningsmæssig vurdering.

Samarbejdet har været tilfredsstillende i mange år, men de senere års volatilitet i Moody's vurdering af dansk realkredit – til trods for internationalt set særdeles lave tabs- og restanceprocenter – har medført, at ratingens betydning for Nykredit og Nykredits investorer er mindsket betydeligt.   


Spørgsmål kan rettes til koncerndirektør Søren Holm, på telefon 44 55 10 10 eller kommunikationsdirektør Nels Petersen på telefon 44 55 14 70 / 20 22 22 72..


Som pdf

Arkiv

Arkiv for selskabsmeddelelser 2001 - 2015.

 

Bond data

Obligationsegenskaber, markedsinformation og historik.