Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier

Udskriv denne side
Aktiekonto 2015

Indskudsperioden for dette produkt er udløbet

Aktiekonto 2015 - Amerikanske aktier, havde tegningsperiode fra den 27. februar 2012 til den 22. marts 2012.

Aktiekonto er et struktureret indlån, dvs. en konto, hvor du i stedet for en indlånsrente får et afkast, der afhænger af udviklingen på et aktiv. Aktiekonto 2015 -  Amerikanske aktier er afhængig af udviklingen på 10 amerikanske aktier samt udviklingen i amerikanske dollar (USD) over for danske kroner (DKK).

Opsigelse af bindingsperioden
Aktiekontoen er som udgangspunkt bundet indtil oktober 2015. Hvis du skal bruge pengene før, kan du opsige kontoen med 3 bankdages skriftligt varsel i henhold til vilkårene. Det er kun muligt at opsige hele aftalen. Aftalen kan altså ikke opsiges delvist for et mindre beløb.

Det beløb, som du vil få udbetalt ved opsigelse af Aktiekontoen i bindingsperioden, vil blive fratrukket en dekort og tillagt evt. positiv markedsværdi af den option, der er knyttet til kontoen. Ved opsigelse i bindingsperioden risikerer du derfor, at du ikke får det fulde indsatte beløb tilbagebetalt. Det kan du læse mere om i vilkårene for kontoen.

Du er velkommen til at kontakte Kundeservice på 70 10 90 00, hvis du har yderligere spørgsmål, eller ønsker at opsige din Aktiekonto.

Kunder i Nykredit Bank er dækket af Indskydergarantifonden. Bemærk, at nettoindlån over 100.000 euro (ca. 750.000 kr.) ikke er dækket af Indskydergarantifonden. Læs mere her.

Mere information