Forsikringsdækning - når skaden er sket

Generel hjælp til Nykredit Online Udskriv denne side
Forsikringsdækning - når skaden er sket

Hvis du får en skade i forhold til rejseforsikring eller afbestillingsforsikring, skal du kontakte:

SOS International a/s
Nitivej 6
2000 Frederiksberg
Telefon:  +45 7010 5050  For alarmopkald, der kræver assistance til en akut sygdom/tilskadekomst på rejsen
  +45 7010 5055  For skadeforespørgsler, som ikke er akutte skadesager, i kontortiden mellem 8.30 og 16.00.
Fax: +45 7010 5056  
E-mail: sos@sos.eu          
Formular: www.sos.eu


Hvis du får en skade, der er dækket af den udvidede reklamationsret eller købsforsikringen, skal du kontakte:

SOS International a/s
Nitivej 6
2000 Frederiksberg

Telefon:  +45 3848 9170 for forespørgsler. Hverdage mellem 9.00 og 16.00
E-mail: skade@sos.eu 

Hvad gør du, når skaden er sket?

Afbestilling af rejse:

 • afbestil rejsen hos rejsebureauet
 • kontakt SOS International for at anmelde skaden. Husk at have dit kortnummer på dit kreditkort klar
 • kontakt læge for udfyldelse af lægeerklæring
 • udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til SOS International sammen med flybillet, lægeerklæring samt kvittering for rejsen.
 • Skadesanmeldelsen findes på www.sos.eu

Akut opstået sygdom eller tilskadekomst m.m i udlandet:

 • kontakt SOS International. Husk at have dit kortnummer på dit kreditkort klar. I tilfælde af akut opstået sygdom eller tilskadekomst vil SOS International stille økonomisk sikkerhed overfor læge eller hospital, såfremt dette er nødvendigt
 • gem alle kvitteringer for udgifter ved skaden
 • ved hjemkomst udfyldes og indsendes skadeanmeldelse til SOS International sammen med originale specificerede kvitteringer, kopi af politirapport samt evt. anden anden dokumentation, der er krævet i forsikringsbetingelserne. Skadeanmeldelsesblanket findes på www.sos.eu

Ved tyveri og beskadigelse af varer købt med Nykredit kreditkort (købsforsikring) :

 • ved tyveri anmeldes skaden straks til politiet og senest indenfor 48 timer
  udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til SOS International sammen med original kvittering på købet og dokumentation for at genstanden er betalt med et Nykredit kreditkort. Skadeanmeldelsesblanket findes på www.sos.eu
 • følgende dokumentation eftersendes:

 - ved tyveri eftersendes original politirapport

 - hvis tyveri eller beskadigelse af varen er sket i forbindelse med overfald eftersendes en lægeerklæring eller skriftlig vidneerklæring, som beskrivelser omstændighederne ved overfaldet med dato og underskrift.

Ved skader ("funktionsfejl") på varer, der er dækket af den udvidede reklamationsret:

 • kontakt SOS International hurtigst muligt efter at være blevet klar over det dækkede funktionssvigt, og inden du går videre med reparation.
  udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til SOS International. Skadeanmeldelsesblanketten findes på www.sos.eu
 • følgende dokumentation indsendes sammen med skadeanmeldelsesblanketten:

 - købskvittering

 - kortkontoudskrift, som viser, at varen er købt med kortet

Ved anmeldelse af skade på motorkøretøj, hvor lejen er betalt med et MasterCard Platinum eller et Visa Infinite:

 • ved skade på motorkøretøj, forårsaget af andre end kortholder, anmeldes skaden straks til det lokale politi og senest indenfor 48 timer. Du må ikke acceptere et erstatningskrav, før dette er godkendt af SOS International a/s. I modsat fald risikerer du at skulle udrede en eventuel erstatning for egen regning uden mulighed for regres til SOS International a/s.
 • skadesblanket findes på www.sos.eu
 • udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til SOS International sammen med originalt lejebevis/kontrakt.
 • følgende dokumentation eftersendes:

 - dokumentation for, at billejen er betalt med dit MasterCard Platinum kort.
 - kopi af lejerens/førerens kørekort.
 - original reparationsregning/dokumentation fra udlejer med specifikation af krav.
 - kopi af biludlejningsselskabets skadeanmeldelse.
 - evt. politirapport.

Ved anmeldelse af flyforsinkelse:

 • anmeld krav om erstatning for flyforsinkelsen til flyselskabets repræsentanter på stedet
 • du skal sørge for at få en kopi af flyselskabets rapport (P.I.R) om forsinkelsen
 • udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til SOS International sammen med original flybillet, oplysning om flynummer, afgangssted og destination, original af flyselskabets rapport (P.I.R.) om forsinkelsen samt originale kvitteringer. Skadeanmeldelsesblanket findes på www.sos.eu

Bliv kontaktet

Jeg vil kontaktes om:

Ved anmeldelse af bagageforsinkelse:

 • anmeld krav om erstatning for den forsinkede bagage til flyselskabets repræsentanter på stedet
 • du skal sørge for at få en kopi af flyselskabets rapport (P.I.R) om forsinkelsen og tidspunktet for, hvornår bagagen blev udleveret til kunden 
 • udfyld og indsend skadeanmeldelsesblanket til SOS International sammen med kopi af flybillet, oplysning om flynummer, afgangssted og destination, original af flyselskabets rapport (P.I.R.) om forsinkelsen og tidspunktet for bagagens udlevering til dig samt originale, specificerede kvitteringer for afholdte udgifter. Skadeanmeldelsesblanket findes på www.sos.eu

Boligoverblikket

Din digitale boligmappe med relevante informationer om din bolig og energiforbrug.

 

Nykredit erhvervsbank

Se hvilke muligheder du har som erhvervskunde i Nykredit.