Kapitalpension

Udskriv denne side
Fra kapitalpension til alderspension

Kapitalpensionen er gået på pension. Har du brug for en fleksibel pensionsordning, hvor din opsparing bliver udbetalt på en gang, kan du i stedet oprette en Aldersopsparing.


Den 1. januar 2013 blev kapitalpensionen afløst af Aldersopsparingen. En Aldersopsparing minder på mange måder om en Kapitalpension, dog får du ikke fradrag for de penge, du sætter ind på en Aldersopsparing. Til gengæld skal du så hverken betale skat eller afgift af udbetalingen.
Har du en eksisterende kapitalpension, fortsætter denne uændret - medmindre du ændrer den til en Aldersopsparing

Fra Kapitalpension til Aldersopsparing

Du kan ændre din Kapitalpension til en Aldersopsparing. Gør du det i løbet af 2015, får du en rabat på 2,7% på afgiften til staten. Afgiften udgør i 2015 37,3% i stedet for de normale 40%.

Bliv kontaktet om pension

Udbetaling af en kapitalpension 

Kapitalpension er en pensionstype, hvor du kan vælge at få værdien af opsparingen udbetalt som en engangsbeløb eller som deludbetaling ved pensionering.

Du kan vælge at lade din kapitalpension udbetale på en gang eller i flere mindre portioner. Du kan tidligst få udbetalt din kapitalpension fem år før det tidspunkt, du kan gå på folkepension, og din kapitalpension skal være udbetalt senest 10 år efter det tidspunkt, du har nået folkepensionsalderen.
Er du født første halvår 1960 eller tidligere, gælder der særlige regler, som gør, at du kan få udbetalt din kapitalpension lidt tidligere (se skema).

Er du født: ...kan du hæve din kapitalpension som:
1958 eller tidligere 60-årig
1959 1. halvår 60½-årig
1959 2. halvår 61-årig
1960 1. halvår 61½-årig
1960 2. halvår  62-årig
1961 eller senere fem år før folkepensionsalder

Hvis du dør...

Du bestemmer selv, hvem der skal have din opsparing, hvis du dør. Du kan for eksempel vælge, at det skal være dine nærmeste pårørende. I så fald bliver opsparingen udbetalt til din ægtefælle eller samlever. Efterlader du ingen ægtefælle eller samlever, bliver opsparingen udbetalt til dine børn. Har du ingen børn, bliver opsparingen udbetalt til dine arvinger.

Hvis du skal skilles…

Du tager som udgangspunkt din kapitalpension med dig, hvis du bliver skilt. Der er dog undtagelser.

 
 

Fradragsloft på ratepension

Du kan kun få fradrag for indbetalinger op til 50.900 kr. på din ratepension.