Tilpasningslån i Euro

Del siden på facebook Tilføje siden i foretrukne Udskriv denne side
Rentetilpasning eurolån december 2012

Tilpasningslån har generelt en renterisiko, og Tilpasningslån i euro har derudover også en risiko for udsving i valutakursen, selvom kursen overfor danske kroner har ligget ganske stabilt, og ikke har brudt de fastsatte udsvingsbånd.

Gældskrisen i EU har synliggjort valutarisikoen ved lån i euro. Da rentebesparelsen ved at have i lån i euro samtidig er meget begrænset, og renten på lån i euro i perioder har været højere end renten på lån i danske kroner, anbefaler vi, at du overvejer at omlægge dit lån i euro til danske kroner.

Der kan naturligvis være gode grunde til, at du har dit lån i euro. Måske har du løbende indtægter eller formue i euro. Det kan også være, at du forventer, at renten i euro på langt sigt er lavere end i danske kroner, og at du er parat til at løbe risikoen. 

Vil du høre mere om omlægning til lån i danske kroner, så kontakt os i god tid inden den 31. oktober 2012.

F1 - Eurolån - nettoydelser   
 

Januar 2012  

Januar 2013  

 
  Ydelse  Rente  Ydelse  Rente  Forskel i ydelse 
 F1 med afdrag 434 € 1,02% 440 € 0,63% 6 €
 F1 uden afdrag 114 € 1,01% 93 € 0,62%  -21 €
 

Tallene er beregnet på basis af et nyt lån, løbetid 30 år, et lånebeløb på 1 mio. kr., efter kursfradrag på 0,1 (0,05 på de historiske ydelser), med en bidragssats på 0,6% (0,5% på de historiske ydelser), rentetilpasning primo januar og efter 32,7% skat. Renterne og ydelserne for januar 2013 er baseret på Nykredits renteforventninger pr. 26/10-2012.