Profectus®

Modelporteføljer

Profectus® er en optimal portefølje-platform med 5 modelporteføljer fra lav til høj risiko. Modelporteføljerne består af en optimeret fast strategisk portefølje med udgangspunkt i fem aktivklasser samt aktivallokeringsfonden IBRA, som er baseret på globale aktier og danske/tyske statsobligationer.

Se fordelingen af aktivklasserne i de fem modelporteføljer

Profectus® modelporteføljer:

  • Er konstrueret gennem anvendelse af Nykredit Asset Managements porteføljekonstruktionsværktøj – SaaTaa (Strategic Asset Allocation/Tactical Asset Allocation). SaaTaa integrerer kortsigts, taktiske syn på aktivallokering med langsigtede, strategiske benchmarkforventninger og optimerer for begge samtidigt.
  • Giver mulighed for en konsistent tilgang til dynamisk aktivallokering, som kan skabe merværdi for både kunder og pengeinstituttet.
  • Er statisk på overfladen og afviger driftsmæssigt ikke meget i forhold til allerede eksisterende plejeprodukters setup i mange pengeinstitutter. Porteføljerne skal til tider rebalanceres for at udligne markedsdrift aktivklasserne i mellem.

Kontakt

Andre kompetenceområder

I Asset Management leverer vi produkter inden for en række forskellige kompetenceområder. Læs nærmere om, hvad vi kan tilbyde dig.