Bæredygtige investeringer i 2014

En Nykredit analyse fra 2014 viser at bæredygtighed betaler sig. Når Nykredit investerer, screenes selskaberne bl.a. for, hvordan de håndterer miljømæssige risici.

Klima og miljø indgår som en naturlig del af investeringsprocessen i Nykredit Asset Management, der bl.a. forvalter Nykredit Invests investeringsforeninger. Verdens klima- og miljøudfordringer udgør såvel en risiko som en mulighed for de virksomheder, Nykredit investerer i. Derfor screener Nykredit alle virksomheder for overholdelse af bl.a. Global Compacts  ti principper, hvoraf tre principper adresserer respekt for miljøet. Identificerer Nykredit et brud med et princip, så forsøger Nykredit som udgangspunkt at få selskabet til at rette op på problemet.
I mere end to år har bæredygtighedsanalyser af selskaber og brancher været anvendt i investeringsprocessen i udvalgte aktieafdelinger. Analyserne sammenligner selskabet med konkurrenter i branchen. Det kan afhængigt af branchen bl.a. være energiforbrug, vandforbrug og evnen til at reducere affald. De dårligst ratede selskaber ekskluderes, og ratingen anvendes til at værdisætte de øvrige.

Sund fornuft i bæredygtighed

Nykredit har i 2014 analyseret 5.000 selskabers afkast sammenholdt med analyser af deres såkaldte ESG adfærd i forhold til miljø (E), sociale forhold (S) og god selskabsledelse (G).
Fokuserer man på perioden 2012-2013, er der en tydelig sammenhæng mellem rating på de såkaldte ESG kriterier og performance. Dette indikerer, at ESG kriterier siden 2012 har været en væsentlig aktie faktor. Bæredygtighed er således ikke længere bare god samvittighed, men kan vise sig på bundlinjen. Hele analysen kan læses på Nykredit.dk/asset management

Nykredits Klima & Miljø SRI aktier

Nykredits Klima & Miljø SRI aktier investerer i selskaber, som vi forventer kan drage fordel af behov for klimafremmende investeringer.  Klima & Miljø SRI aktier koncentrerer investeringerne inden for følgende hovedområder: Vedvarende energi, vand og affaldshåndtering, forureningsbekæmpelse, grøn transport og energilagring samt energieffektivitet og optimering af energiværdikæden. I 2014 var afkastet i klima og miljøafdelingen, trods et historisk fald i olieprisen, 6,62%. Læs mere om Nykredits Klima & Miljø SRI aktier

Gør som pensionskasserne og invester direkte i skove, vindmøller og infrastruktur

Nykredit er den første bank herhjemme, der tilbyder sine pensionskunder, og andre der sparer op, investering i faste anlæg eller såkaldt illikvide aktiver. Det kan være skove, vindenergi eller infrastruktur. Aktivklassen er flittigt anvendt af pensionskasserne som et alternativ til aktier og obligationer. Målet er at søge høje og stabile afkast, der svinger anderledes sammen med konjunkturerne end aktier og obligationer. Afdelingen indgår som alternativ byggesten i Nykredits balancerede produkter.
 
Målet er at investere i mange forskellige aktiver og ikke kun i vedvarende energi. Den første investering har dog netop været 500 mio. kr. i Copenhagen Infrastructure Fund II, der vil investere mere end 7,8 mia.kr. i vedvarende energi og infrastruktur. En af de første investeringer er i det skotske offshore vindmølleprojekt Beatrice ved Outer Moray Firth. Vindmølleparken på 664MW, der er tildelt fast afregningspris af de britiske myndigheder de næste 15 år, forventes i fuld drift i 2019.

 

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.