Betingelser for fortsættelsesforsikring

Sundhedssikringen:
Sundhedsforsikringen kan fortsættes under hensyn til de til enhver tid gældende etableringsregler og tilbudte virkemåder for private sundhedsforsikringer, det vil sige regler om maksimal indtrædelsesalder, dækninger, størrelse, beregning af præmie m.v.

Reglerne omfattes i nedenstående paragraffer:

Stk. 2 Er forsikredes alder højere end udløbsalderen på Topdanmarks Livsforsikring Sundhedssikring, kan forsikringen ikke etableres i Topdanmark Livsforsikring.

Stk. 3 Forsikrede skal senest 3 måneder efter forsikringens ophør kontakte Topdanmarks Livsforsikring for at udnytte muligheden for at fortsætte forsikringen.

Tab af erhvervsevne og andre frivilligt tegnede forsikringer gennem pensionsordningen:
Hvis en medarbejder fratræder sin stilling, kan de dele af pensionsordningen, der kan oprettes på individuelle vilkår på fratrædelsestidspunktet, videreføres. Videreførelsen sker på de vilkår, med de dækninger og til den pris, der gælder for individuelt oprettede pensionsordninger på fratrædelsestidspunktet.

Medmindre andet aftales med medarbejderen, gives der henstand med præmiebetalingen i 3 måneder fra tidspunktet, hvor medarbejderen fratræder. Medarbejderen kan, hvis pensionsordningen har en mindsteværdi, vælge at få pensionsordningen omskrevet til præmiefri pensionsordning, inden de 3 måneder er gået. Efter 3 måneder omskrives pensionsordningen, såfremt den har en mindsteværdi, automatisk til en præmiefri pensionsordning fra 3-måneders-dagen, med mindre medarbejderen vælger at videreføre pensionsordningen efter aftale. Er pensionsordningens værdi under mindsteværdien, tilbagekøbes pensionsordningen automatisk.

Medarbejderen har mulighed for at få bevilliget henstand med præmiebetalingen i op til 12 måneder, hvis pensionsordningens samlede opsparing kan dække præmiebetalingen. Medarbejderen kan overføre sin opsparing til en anden pensionsleverandør. Der opkræves normalt et gebyr herfor. Efter fratrædelse kan dækningerne tilbagekøbes efter reglerne i fratrædelses- og tilbagekøbsbestemmelser, bilag FRAT195.

Kontakt Holdninger & Vilkår

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.