Sustainable Solutions and Advisory

I C&I har vi specialister, der rådgiver virksomheder om den grønne omstilling og finansiering af denne.

Teamet kombinerer corporate finance rådgivningskompetencer med en dyb forståelse for de samfundsmæssige trends inden for bæredygtighed, der påvirker virksomhederne. Teamet holder sig opdateret på den politiske og regulatoriske udvikling for derigennem at kunne rådgive virksomhederne bedst muligt.

Vores dybe indsigt i kundernes forretningsmodeller, udfordringer og potentialer udgør en væsentlig faktor i den helhedsrådgivning, vi møder kunderne med. Vi kan bistå kunderne med at identificere, hvor de med fordel kan omstille sig, og derefter komme med en plan for, hvordan tiltagene kan finansieres. Vi tilbyder bl.a. grøn finansiering i form af grønne realkreditlån og grønne byggelån samt grønne DCM udstedelser.

Der er stor fokus på ESG i hele værdikæden. Virksomheder med en høj ESG rating oplever bl.a. øget investorfokus, reducerede kapitalomkostninger og at ESG bliver en integreret del af virksomhedens strategi. Vi hjælper virksomheder med at få en højere ESG Rating – fra de interne drøftelser i virksomheden til rating hos et eksternt bureau.

Kontakt os for at høre mere

Henrik Bøhm Rasmussen

Head of Sustainable Solutions and Advisory
Telefon: +45 44 55 19 10

Send E-mail

Torben Krogh

Managing Director
Telefon: +45 44 55 19 13
Send e-mail

Mads Vægter Rasmussen

Associate Director
Telefon: +45 44 55 19 11

 

Send E-mail