Sustainable solutions

Sustainable Solutions er et team af specialister, der rådgiver virksomheder om den grønne omstilling og finansiering af denne.

Teamet kombinerer corporate finance rådgivningskompetencer med en dyb forståelse for de samfundsmæssige trends inden for bæredygtighed, der påvirker virksomhederne. Teamet holder sig opdateret på den politiske og regulatoriske udvikling for derigennem at kunne rådgive virksomhederne bedst muligt.

Vores dybe indsigt i kundernes forretningsmodeller, udfordringer og potentialer udgør en væsentlig faktor i den helhedsrådgivning, vi møder kunderne med. Vi kan bistå kunderne med at identificere, hvor de med fordel kan omstille sig, og derefter komme med en plan for, hvordan tiltagene kan finansieres. Vi tilbyder bl.a. grøn finansiering i form af grønne realkreditlån og grønne byggelån samt grønne DCM udstedelser.