Hvordan genstarter vi Danmark og dansk erhvervsliv?

Hvordan genstarter vi Danmark og skaber gode rammevilkår for erhvervslivet? Det giver koncerndirektør i Nykredit, Tonny Thierry Andersen, og direktør i Dansk Erhverv, Brian Mikkelsen, deres bud på i en ny podcast fra PwC.

Erhvervslivet løfter Danmark - PwC-podcast med Brian Mikkelsen, Dansk Erhverv og Tonny Thierry Andersen, Nykredit

Årets Ejerleder 2020

Hvert år kårer Nykredit ErhvervsBank i samarbejde med PwC, Dansk Erhverv og Finans de dygtigste ejerledere i Danmark. Årets Ejerleder i 2020 er dog en smule anderledes end normalt på grund af udbruddet af coronavirus.

I år er intet, helt som det plejer, og det gælder også Årets Ejerleder 2020. Men det skal ikke forhindre os i at hylde entreprenørånden, købmandsskabet og himmelstormeren. Alle jer ejerledere, der bidrager til fællesskabet og til samfundet, og som er med til at genstarte Danmark.

Tip os med en god historie

Kender du en ejerledet virksomhed, der har gjort en særlig forskel for at hjælpe samfundet, sikre forretning og bevare arbejdspladser i en krisetid Og kan virksomheden også leve op til disse kriterier:

  • Registreret selskabsform (A/S - ApS - P/S)
  • Minimum 10 ansatte
  • Virksomheden har eksisteret i minimum 5 år (ekskl. Børsnoterede selskaber, udenlandske virksomheder og selskaber på Børsens Top 100)
  • Ejerlederen skal have central indflydelse på den daglige drift og have en betydende ejerandel (>20 %)

Så har du en god kandidat til Årets Ejerleder. Den gode historie kan fx handle om:

  • Håndtering af medarbejdere under krisen. Det kan være krisekommunikation, håndtering af nye retningslinjer eller arbejdsformer.
  • Forretningsmæssige omstilling, fx udvikling af nye services og produkter eller omstilling til digital tilstedeværelse.
  • Den mest innovative idé. Har virksomheden fx brugt medarbejdernes kompetencer på nye måder eller udviklet partnerskaber på tværs af brancher.
  • En særlig indsats for at hjælpe samfundet, fx sundhedsvæsen, lokalsamfund, samarbejdspartnere eller kunder.

Kender du til en ejerledet virksomhed, som har leveret et arbejdsindsats ud over det sædvanlige i 2020?