Rentetilpasning oktober 2019

Skal du have rentetilpasset virksomhedens Tilpasningslån den 1. oktober 2019, er der attraktive alternativer.

De lange renter er fortsat på et meget lavt niveau, og det er attraktivt at binde renten med et fastforrentet lån.

Udnyt muligheden og lås renten

Vores anbefaling er, at I udnytter de meget lave lange renter til at låse renten fast på en del af finansieringen, fx ved at vælge traditionelle fastforrentede lån med løbetider på mellem 10 og 30 år. Med et fastforrentet lån får I, ud over en fast rente, også en høj friværdibeskyttelse. Hvis renterne stiger, vil værdien af restgælden falde, og det giver gode muligheder for at skære af restgælden.

 

Ydelsesforskellen mellem F1 og et Tilpasningslån med længere rentebinding er yderst begrænset. Med andre ord kan man binde renten i fx fem år med F5 med en næsten uændret ydelse.

Sidste frist for ændringer – 31. juli 2019

Hvis I ønsker at ændre lånet, fx ændre afdragsprofilen eller lægge om til fast rente, så skal I kontakte os inden den 31. juli 2019.

  Forventet F1 Dkk Forventet F3 DKK Forventet F5 DKK Omlægning til Fastforrentet DKK Omlægning til RenteMax5 DKK Omlægning til Cibor DKK
Kontantlånsrente/kupon -0,29% -0,42% -0,25% 0,50% -0,20% -0,24%
Ydelse før skat med afdrag 63.262 62.624 63.465 70.202 66.093

65.882

ÅOP 1,21% 1,08% 1,24% 2,48% 1,52% 1,40%

Omlægning til fastforrentet 0,5%-obligationslån: Udbetalt lånebeløb 1.008.695 kr., hovedstol 1.043.000 kr.. Løbetid: 20 år, 80 kvartalårlige terminer. Kurs: 97,73. Debitorrente 1,51% p.a. Renten er fast. Bidragssats 1,5. ÅOP 3,05%. 
Omkostninger: Kurtage 1.529 kr., lånoptagelse 7.500 kr., sagsekspedition 7.500 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.043 kr., renter og bidrag 214.668 kr.. Omkostninger i alt: 234.697 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 1.257.668 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 2.510 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Profilskifte til variabelt forrentet F5 rentetilpasningslån, med 5 års rentebinding: Udbetalt lånebeløb 1.001.000 kr., hovedstol 1.001.000 kr.. Løbetid: 20 år, 80 kvartalårlige terminer. Debitorrente -0,26% p.a. Renten er variabel. Bidragssats 1,5. ÅOP 1,24%.
Omkostninger: Indfrielsesgebyr 950 kr., renter og bidrag 124.125 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Omkostninger i alt: 124.875 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 1.125.125 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 5.294 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til variabelt forrentet RenteMax-lån med 5 års renteloft: Udbetalt lånebeløb 1.009.326 kr., hovedstol 1.022.000 kr.. Løbetid: 20 år, 80 kvartalårlige terminer. Kurs: 99,8. Debitorrente -0,20% p.a. Renten er variabel. Bidragssats 1,5. ÅOP 1,52%.
Omkostninger: Kurtage 1.530 kr., lånoptagelse 7.500 kr., sagsekspedition 7.500 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.022 kr., renter og bidrag 132.429 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Omkostninger i alt: 151.509 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 1.154.429 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 5.508 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til variabelt forrentet Cibor-obligationslån med 3 måneders rentebinding: Udbetalt lånebeløb 1.008.626 kr., hovedstol 1.019.000 kr.. Løbetid 20 år, 80 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,03. Debitorrente -0,30% p.a. Renten er variabel. Bidragssats 1,5. ÅOP 1,40%.
Omkostninger: Kurtage 1.529 kr., lånoptagelse 7.500 kr., sagsekspedition 7.500 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.019 kr., renter og bidrag 121.616 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Omkostninger i alt: 140.695 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 1.140.616 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 5.490 kr.
Kreditgiver: Totalkredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Beregnet på baggrund af eksisterende DKK tilpasningslån med afdrag, med en restgæld på 1.000.000 kr., bidragssats 1,5. Rentetilpasningslånene omlægges i forbindelse med refinansiering. Kursfradrag på 0,2 kurspoint (0,3 for F1) i forbindelse med rentetilpasning. Renter og ydelser for oktober 2019 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 21-6-2019. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

  Forventet F1 EUR Forventet F3 EUR Forventet F5* EUR Omlægning til Fastforrentet DKK Omlægning til RenteMax5 DKK Omlægning til Cibor DKK
Kontantlånsrente (kupon) 0,00% 0,00% 0,00% 0,50% -0,20% -0,24%
Ydelse før skat med afdrag - - - 70.202 66.093 65.882
ÅOP 0,00% 0,00% 0,00% 2,48% 1,52% 1,40%

Omlægning til fastforrentet 0,5%-obligationslån DKK: Udbetalt lånebeløb 1.008.695 kr., hovedstol 1.043.000 kr.. Løbetid: 20 år, 80 kvartalårlige terminer. Kurs: 97,73. Debitorrente 1,51% p.a. Renten er fast. Bidragssats 1,5. ÅOP 3,05%. 
Omkostninger: Kurtage 1.529 kr., lånoptagelse 7.500 kr., sagsekspedition 7.500 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 0.000 kr., renter og bidrag 214.668 kr.. Omkostninger i alt: 233.747 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 1.257.668 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 2.510 kr.
Kreditgiver: Nykredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Profilskifte til variabelt forrentet F3 EUR rentetilpasningslån, med 3 års rentebinding: Udbetalt lånebeløb 1.001.000 kr., hovedstol 1.001.000 kr.. Løbetid: 20 år, 80 kvartalårlige terminer. Debitorrente 0,00% p.a. Renten er variabel. Bidragssats 1,5. ÅOP 1,51%.
Omkostninger: Indfrielsesgebyr 950 kr., renter og bidrag 152.027 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Omkostninger i alt: 152.777 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 1.153.027 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 5.399 kr.
Kreditgiver: Nykredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til variabelt forrentet RenteMax-lån med 5 års renteloft DKK: Udbetalt lånebeløb 1.009.326 kr., hovedstol 1.022.000 kr.. Løbetid: 20 år, 80 kvartalårlige terminer. Kurs: 99,8. Debitorrente -0,20% p.a. Renten er variabel. Bidragssats 1,5. ÅOP 1,52%.
Omkostninger: Kurtage 1.530 kr., lånoptagelse 7.500 kr., sagsekspedition 7.500 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.022 kr., renter og bidrag 132.429 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Omkostninger i alt: 151.509 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 1.154.429 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 5.508 kr.
Kreditgiver: Nykredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Omlægning til variabelt forrentet Cibor-obligationslån med 3 måneders rentebinding DKK: Udbetalt lånebeløb 1.008.626 kr., hovedstol 1.019.000 kr.. Løbetid 20 år, 80 kvartalårlige terminer. Kurs: 100,03. Debitorrente -0,30% p.a. Renten er variabel. Bidragssats 1,5. ÅOP 1,40%.
Omkostninger: Kurtage 1.529 kr., lånoptagelse 7.500 kr., sagsekspedition 7.500 kr., kursfradrag ved udbetaling (0,2 kurspoint) 1.019 kr., renter og bidrag 121.616 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Omkostninger i alt: 140.695 kr. Samlet beløb, der skal betales i lånets løbetid 1.140.616 kr. 1. års månedlig ydelse før skat: 5.490 kr.
Kreditgiver: Nykredit. I beregningerne indgår ikke omkostninger til obligatorisk brandforsikring. Lånet tilbydes mod pant i fast ejendom.

Beregnet på baggrund af eksisterende EUR tilpasningslån med afdrag, med en restgæld på 1.000.000 kr., bidragssats 1,5. Rentetilpasningslånene omlægges i forbindelse med refinansiering. Kursfradrag på 0,2 kurspoint (0,3 for F1) i forbindelse med rentetilpasning. Renter og ydelser for oktober 2019 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 21-6-2019. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.