Rentetilpasning oktober 2018

Skal du have rentetilpasset virksomhedens Tilpasningslån den 1. oktober 2018, er der attraktive alternativer.

De lange renter er fortsat på et meget lavt niveau, og det er attraktivt at binde renten med et fastforrentet lån.

 

Udnyt muligheden og lås renten

Vores anbefaling er, at I udnytter de meget lave lange renter til at låse renten fast på en del af finansieringen, fx ved at vælge traditionelle fastforrentede lån med løbetider på mellem 10 og 30 år. Med et fastforrentet lån får I ud over en fast rente også en høj friværdibeskyttelse. Hvis renterne stiger, vil værdien af restgælden falde, og det giver nogle gode muligheder for at skære af restgælden.

 

Ydelsesforskellen mellem F1 og et Tilpasningslån med længere rentebinding er yderst begrænset. Med andre ord kan man binde renten i fx fem år med F5 med en næsten uændret ydelse.

 

Lav ydelse med CITA eller CIBOR

På den variable del af gælden og for de virksomheder, der har en højere risikoprofil og efterspørger kort rentebinding og lav ydelse, er F-kort og Cibor-lån fuldt ud konkurrencedygtige med F1-lånet. Forventningen er fortsat lave renter, men det er vigtigt at tage stilling til, hvordan man ønsker, at virksomheden skal være stillet, hvis renten stiger.

F-kort har Cita som referencerente, og skal realkreditfinansieringen suppleres med finansielle kontrakter, anbefaler vi Cibor-lån.

 

Sidste frist for ændringer - 31. juli 2018 

Hvis I ønsker at ændre lånet, fx ændre afdragsprofilen eller lægge om til fast rente, så skal I kontakte os inden den 31. juli 2018.

  F1 efter rentetilpasning Fastforrentet Cibor F-kort
Kontantlånsrente (kupon) -0,15% 1,50% -0,25% -0,27%
Ydelse før skat med afdrag 63.954 75.271 65.691 65.753
ÅOP 1,35% 3,43% 1,42% 1,42%

F1 efter rentetilpasning: Debitorrente -0,15% ÅOP 1,35% og løbetid på 20 år. Udbetalt lånebeløb og hovedstolen er 1.000.000 kr. Omkostninger: Renter og bidrag 135.643 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Det samlede beløb, der skal betales tilbage 1.135.643 kr. Ydelse; 1. års månedlig ydelse før skat er 5.330 kr. Lånet betales på 80 terminer. Lånebetingelse: Brandforsikring af den pantsatte ejendom. Kreditgiver er Totalkredit. 

F-kort variabelt forrentet obligationslån: Debitorrente -0,27%, ÅOP 1,42% og løbetid på 20 år. Udbetalt lånebeløb er 1.000.200 kr. og hovedstolen er 1.017.000 kr. Omkostninger: Kurtage 1.525 kr., lånoptagelsesgebyr 7.500 kr., sagsekspedition 7.500 kr., renter og bidrag 124.225 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Omkostninger i alt: 140.750 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage 1.141.225 kr. Ydelse; 1. års månedlig ydelse før skat er 5.479 kr. Lånet betales på 80 terminer. Lånebetingelse: Brandforsikring af den pantsatte ejendom. Kreditgiver er Totalkredit.

Fastforrentet obligationslån 1,5%: Debitorrente 2,02%, ÅOP 3,95% og løbetid på 20 år. Udbetalt lånebeløb er 1.000.631 kr. og hovedstolen er 1.035.000 kr. Omkostninger: Kurtage 1.526 kr., lånoptagelsesgebyr 7.500 kr., sagsekspedition 7.500 kr., renter og bidrag 329.848 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Omkostninger i alt: 346.374 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage 1.364.848 kr. Ydelse; 1. års månedlig ydelse før skat er 3.057 kr. Lånet betales på 80 terminer. Lånebetingelse: Brandforsikring af den pantsatte ejendom. Kreditgiver er Totalkredit. 

Cibor variabelt forrentet obligationslån: Debitorrente -0,25%, ÅOP 1,42% og løbetid på 29 år. Udbetalt lånebeløb er 1.000.581 kr. og hovedstolen er 1.016.000 kr. Omkostninger: Kurtage 1.526 kr., lånoptagelsesgebyr 7.500 kr., sagsekspedition 7.500 kr., renter og bidrag 126.072 kr., ved antagelse om konstant renteniveau i hele løbetiden. Omkostninger i alt: 142.598 kr. Det samlede beløb, der skal betales tilbage 1.142.072 kr. Ydelse; 1. års månedlig ydelse før skat er 5.474 kr. Lånet betales på 80 terminer. Lånebetingelse: Brandforsikring af den pantsatte ejendom. Kreditgiver er Totalkredit. 

 

Ved omlægning er tallene beregnet på baggrund af en omlægning fra et Tilpasningslån i forbindelse med refinansiering, et låneprovenu på 1 mio. kr., bidragssats på 1,5% og kursfradrag på 0,2. Det fastforrentede lån optages til kurs 98,28, F-kort optages til kurs 99,97 og Cibor optages til kurs 100,11. Renter og ydelser for oktober 2018 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 11-6-2018. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.

  F1 F3 F5
Kontantlånsrente (kupon) -0,15% -0,05% 0,31%
Ydelse før skat med afdrag 63.954 64.444 66.297
ÅOP 1,35% 1,45% 1,80%

Beregnet på baggrund af eksisterende lån med en restgæld på 1 mio. kr., bidragssats 1,5%, kursfradrag på 0,20 kurspoint (0,3 for F1) i forbindelse med rentetilpasning pr. 1. oktober 2018. Renter og ydelser for oktober 2018 er beregnet på baggrund af helårlige generiske obligationer og er baseret på Nykredits aktuelle renteniveau pr. 11-6-2018. Beregningerne er derfor kun vejledende og kan afvige fra et lånetilbud.