ÅOP og formidlingsprovision for investeringsforeninger

Siden den 1. januar 2013 har pengeinstitutter været forpligtet til at oplyse om årlige omkostninger i procent (ÅOP) og formidlingsprovision i procent (FPP) ved investering via investeringsforeninger. Oplysningerne finder du her.

Hvor møder du nøgletallene?

Du møder ÅOP og formidlingsprovision på investeringsbeviser, når du investerer via investeringsforeninger. Det gælder både når du investerer via netbank og via din rådgiver.

Du møder ikke ÅOP og formidlingsprovision, hvis du investerer i andet end investeringsbeviser - fx aktier eller obligationer.

To Nøgletal: ÅOP og formidlingsprovision i procent (FPP)

ÅOP: Årlig omkostning i procent er et nøgletal, der viser de samlede forventede omkostninger, når du investerer via en investeringsforening. ÅOP er baseret på visse standardiserede forudsætninger og udtrykker derfor ikke dine præcise omkostninger ved at spare op i en investeringsforening. ÅOP er omkostninger, som investeringsforeningen betaler, inden dit afkast bliver beregnet.

ÅOP oplyses kun for danske investeringsforeninger. ÅOP er den seneste offentliggjorte sats for investeringsafdelingen.

FPP: Formidlingsprovision i procent er den aftalte provisionssats, som investeringsforeningen betaler til Nykredit for formidling af og rådgivning om foreningens produkter. Formidlingsprovisionen beregnes som en procentsats af kursværdien og er en del af investeringsforeningens administrationsomkostninger. Formidlingsprovisionen er derfor en del af ÅOP for investeringsforeningen.

Formidlingsprovision i procent oplyses for de investeringsforeninger, hvor Nykredit modtager formidlingsprovision. Hvis formidlingsprovisionen er variabel, eksempelvis på grund af trappestruktur eller afkastafhængig provision, anvendes den højeste sats.

IHO: Indirekte handelsomkostninger dækker over de forskelle på købs- og salgskurser, som fondene oplever i forbindelse med handel med værdipapirer. Man kan se det som et udtryk for forskellen på, hvad investoren ønsker at sælge et værdipapir til, og hvad den faktiske handelspris ender på. Det er således ikke en omkostning i traditionel forstand og effekten er indregnet i afkastet fra dine investeringsforeninger. 

 

Hvad betyder nøgletallene?

Nøgletallet ÅOP er baseret på ens forudsætninger for alle danske investeringsforeninger. ÅOP beregnes ud fra maksimale emissionstillæg og indløsningsfradrag. De faktiske omkostninger kan derfor være lavere. Inden du investerer er det vigtigt, at forholde sig til omkostningerne. Du bør dog ikke kun vælge ud fra ÅOP og formidlingsprovisionen. Vi anbefaler derfor, at du også forholder dig til andre forhold inden du investerer og eventuelt søger rådgivning.

Oversigt over ÅOP og formidlingsprovisioner

Nedenfor kan du se oplysningerne om ÅOP på investeringsforeningsbeviserne, og du kan se hvilke formidlingsprovisioner* Nykredit Bank A/S modtager ved salg af investeringsforeningsbeviser.

Navn ISIN FPR ÅOP IHO*
Inv. Investin Balanced Risk Allocation DK0060429108 0,45 1,07 0,55
Kapitalfor. Nykredit Alpha Alternativer DK0060575199 0,0 1,31 0,04
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Kobra DK0060455889 0,0 3,44 3,0
Kapitalforeningen Nykredit Alpha Mira DK0060158160 0,0 5,54 3,35
Kapitalforeningen Nykredit Mira III DK0060146314 0,0 0,0 3,0
Kapitalforeningen Nykredit KOBRA III DK0060161701 0,0 0,0 3,36
Kapitalf. Nyk. Inv. Engros DK Fokusaktier KL DK0060761492 0,0 0,87 0,10
Kapitalf. Nyk. Inv. Engros EVIRA  DK0060816577 0,0 4,09 1,70
Kapitalf. Nyk. Inv. Engros Balance Defensiv PP KL DK0060816221 0,0 0,97 0,15
Kapitalf. Nyk. Inv. Engros Balance Moderat PP KL DK0060816494 0,0 1,18 0,13
Kapitalf. Nyk. Inv. Engros Balance Offensiv PP KL DK0060816304 0,0 1,37 0,16
Kapitalf. Nyk. Inv. Engros Obligationer PP KL DK0060816817 0,0 0,65 0,19
Kapitalf. Nyk. Inv. Engros Obligationer PP Akk. KL DK0060854156 0,0 0,64 0,17
Kapitalf. Nyk. Inv. Engros Aktier PP KL DK0060817039 0,0 1,30 0,17
Kapitalf. Nyk. Inv. Engros Aktier PP Akk. KL DK0060816650 0,0 1,25 0,17
Kapitalf. Nyk. Investin Pro DK Fokusaktier DK0060745883 0,0 2,29 0,08
MMI Europa - BlackRock Akk DK0060032738 0,30 1,46 0,31
MMI Europa - BlackRock Udb DK0060031250 0,30 1,49 0,31
 MMI Globale - Harding Loevner Akk  DK0060447357  0,30 1,50  0,08 
 MMI Globale - Harding Loevner Udb  DK0060447274  0,30  1,54  0,07
MMI Globale Value Aktier DK0060918498 0,30 1,52 0,20
MMI Globale Value Aktier Akk. DK0060918571 0,30 1,48 0,20
 MMI Japan - Lazard Akk  DK0060033033  0,30 1,73   0,05
 MMI Japan - Lazard Udb  DK0060032811  0,30  1,73 0,04 
 MMI Nye Aktiemark. Sands AKK  DK0060316768  0,30  1,52  1,17
 MMI Nye Aktiemark. - Sands Udb  DK0060316685  0,30  1,57  0,15
 MMI Nye Obl.mark -Investec Akk  DK0060254126  0,30  1,13 0,42 
 MMI Nye Obl.mark -Investec Udb  DK0060254043  0,30 1,15   0,40
 MMI USA - MFS/Nykredit Akk  DK0060038347  0,30  0,93  0,18
 MMI USA - MFS/Nykredit Udb  DK0060031177  0,30 0,94  0,18 
 Nykredit Invest Aktieallokering Akk KL  DK0060817971  0,30 1,00   0,05
 Nykredit Invest Aktieallokering KL  DK0060817708  0,30  0,97  0,05
Nykredit Invest Almen Bolig Korte Obligationer DK0016027212 0,0 0,23 0,10
Nykredit Invest Almen Bolig Mellemlange Obligationer DK0016027485 0,0 0,23 0,04
 Nykredit Invest Balance Defensiv  DK0016188733  0,30 1,24   0,15
 Nykredit Invest Balance Moderat  DK0016188816  0,30 1,45   0,13
 Nykredit Invest Balance Offensiv  DK0060441749  0,30 1,62   0,16
 Nykredit Invest Bæredygtige Aktier  DK0060361046  0,30  1,67  0,12
 Nykredit Invest Danske Aktier  DK0010297118  0,30  1,41  0,10
 Nykredit Invest Danske aktier AKK  DK0060034270  0,30  1,36  0,10
 Nykredit Invest Danske Fokusaktier  DK0060231777  0,30  1,58  0,13
Nykredit Invest Danske Fokusaktier AKK DK0060710150 0,0 0,95 0,10
 Nykredit Invest Danske Obligationer Basis  DK0060560084  0,0  0,30  0,11
Nykredit Invest Engros Eurokredit DK0016044654 0,0 0,0 0,41
Nykredit Invest Engros European High Yield SRI DK0016028020 0,0 0,62 0,85
Nykredit Invest Engros Globale Aktier Basis ESG DK0060654572 0,0 0,58 0,02
Nykredit Invest Engros Globale Aktier SRI DK0060710234 0,0 0,98 0,27
Nykredit Invest Engros Globale Aktier DK0060710317 0,0 0,99 0,09
Nykredit Invest Engros Globale Value Aktier DK0060918738 0,0 0,91 0,20
Nykredit Invest Engros Globale Fokusaktier DK0060710077 0,0 0,94 0,11
 Nykredit Invest Engros Global Opportunities  DK0060053817 0,0  0,88   0,19
Nykredit Invest Engros Korte obligationer DK0060709731 0,0 0,17 0,12
Nykredit Invest Engros Lange obligationer DK0060773901 0,0 0,20 0,10
 Nykredit Invest Engros Nye Aktiemarkeder  DK0015911507  0,0  0,92  0,07
 Nykredit Invest Eur Virksomhedsobl SRI Udb  DK0060356392 0,30   1,01  0,28
Nykredit Invest Eurokredit SRI DK0060709814 0,0 0,41 0,33
 Nykredit Invest Globale Aktier Basis  DK0016048994  0,0  0,49  0,00
 Nykredit Invest Globale Aktier SRI Udb  DK0060356392  0,30  1,64  0,28
 Nykredit Invest Globale Fokusaktier  DK0060360824 0,30   1,64  0,11
 Nykredit Invest Korte Obligationer  DK0060009249 0,00   0,25  0,15
 Nykredit Invest Korte obligationer AKK  DK0060033975 0,00  0,27  0,09
 Nykredit Invest Kred.Obl.  DK0060356202  0,30  0,83 0,24 
 Nykredit Invest Kred.Obl.AKK  DK0060643021 0,30   0,82 0,24 
 Nykredit Invest Lange Obligationer  DK0060009405 0,30  0,62   0,14
 Nykredit Invest Lange obligationer AKK  DK0060034007  0,30  0,61  0,12
Nykredit Invest Taktisk Allokering Akk
DK0060356475 0,30 0,94 0,19
Nykredit Invest Lange obl. KL
DK0060817385 0,00 0,33 0,14
NI NPA Lange obl. Akk Porteføljepleje KL
DK0060817625 0,00 0,32 0,12
Investin NPA Balanced Risk Alloc. PF KL
DK0060817542 0,00 0,59 0,55
NI NPA Taktisk AllokeringPF Akk KL
DK0060817468 0,00 0,64 0,19
V. NPA Nykredit Inv Aktall Portf KL
DK0060951788 0,00 0,72 0,05
V. NPA Nykredit Inv Aktall Portf KL
DK0060952083 0,00 0,69 0,05

*Inddirekte Handelsomkostninger

*Formidlingsprovision beregnes som en procentsats af beholdningens kursværdi. Hvis der ikke er oplyst en provisionssats ud for en investeringsforening, betyder det, at Nykredit Bank ikke modtager provision herfra.

Provisionerne er oplyst brutto og vedrører den samlede betaling til Nykredit. 

Provisionen dækker fx. lønomkostninger, administration, kontorhold, udvikling af systemer mv.

 

Siden 2012 har Nykredit haft en aftale om formidlingsprovision med Specialforeningen BLS Invest. Formidlingsprovisionen består af en fast del på 0,17% p.a. samt en afkastafhængig del på en tredjedel af 10% p.a. af et eventuelt positivt afkast for kalender året. I beregningen af afkastet modregnes eventuelle negative afkast i foregående perioder. Ud fra samfundsforudsætningerne på 7% afkast på aktier vil formidlingsprovisionen for BLS Danske Aktier være på 0,4% p.a.. Formidlingsprovisionen for Specialforeningen BLS Danske Aktier beregnes ved 1/3 * (0,50% + (10% af 7%)) = 0,4% p.a.. 

Havde Nykredit haft tilsvarende aftale om formidlingsprovision med Specialforeningen BLS Invest i perioden fra 2008 ville formidlingsprovisionen for BLS Danske Aktier have været 0,17% i 2008, 0,17% i 2009, 0,87% i 2010, 0,17% i 2011 og 0,57% i 2012.

Formidlingsprovisionen for BLS Danske Aktier er sat til 3% p.a., da det er den højeste mulige  formidlingsprovision Nykredit kan modtage fra denne afdeling. For at formidlingsprovisionen bliver 3% p.a. skal BLS Danske Aktier opnå et positivt afkast på mere end 84% på et kalender år.

Kom godt videre

Omkostninger ved handel med værdipapirer

Her finder du en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.

Vigtigste overvejelser ved investering

Inden du investerer, bør du blandt andet overveje, hvad du forventer i afkast, og hvilken risiko, du er villig til at tage.

Værdipapirhandel online

I Nykredits netbank, MitNykredit, er det nemt, billigt og overskueligt at handle værdipapirer.