Investeringsservices

Her kan du se hvilke services du har adgang til, når du investerer i investeringsfonde.

 

Vores investeringer

Når du investerer i investeringsfonde, betyder det kort fortalt, at du går sammen med andre investorer for at øge værdien af jeres investerede midler.

Når vi investerer dine penge, gør vi det derfor med en ambition om at skabe maksimal værdi for dig. Men lige så vigtigt er det for os, at de investeringer, vi laver på vores kunders vegne, også skaber værdi for det samfund, vi er en del af. Som foreningsejet finansiel virksomhed ligger det i Nykredits DNA at tænke samfundsansvarligt og bæredygtigt, når vi investerer. Det er vores klare overbevisning, at bæredygtighed går hånd i hånd med et godt, langsigtet afkast, og bæredygtighed er derfor dybt integreret i måden, vi investerer på.

Vores rådgivning

De investeringer, vi laver, sker i en lang række fonde i investeringsforeningen Nykredit Invest. Men når du investerer hos os, tilbyder vi dig også adgang til andre udbydere af investeringsfonde. Vores investeringsspecialister rådgiver dig omkring dine investeringer og de fonde, vi tilbyder.

Når du investerer i de fonde, vi tilbyder, får du derfor adgang til rådgivning og et bredt udvalg af fonde.

Formidlingsprovision
En del af omkostningerne ved at investere i en investeringsfond er den såkaldte formidlingsprovision, der dækker omkostningerne til den service, du som investor får stillet til rådighed, herunder bl.a. udvalget af fonde samt rådgivning.

I Nykredit har vi fem trin, der hver indeholder forskellige niveauer af services. Det er størrelsen af den samlede formidlingsprovision, du betaler, der bestemmer, hvilket trin du er på.

Størrelsen af din formidlingsprovision afgøres af, hvor meget du investerer for. Det skyldes primært, at mængden og kompleksiteten af den rådgivning, du har brug for og får stillet til rådighed, stiger i takt med din investerede formue. Du kan dog aldrig betale mere end maksimalt 100.000 kr. i formidlingsprovision.

I Mit Nykredit kan du altid holde dig opdateret på, hvilke services du har afgang til. Du finder oversigten i dit investeringsoverblik. Når vi sender dig dit årlige omkostningsoverblik, vil det også fremgå, hvilket servicetrin du er tildelt.

Vi beregner din forventede årlige formidlingsprovision hver måned og tildeler dig på den baggrund dit servicetrin. Hvis dine investeringer ændrer sig, så du fremover indplaceres på et lavere servicetrin, vil denne regulering dog først finde sted efter tre måneder.

Vores fem servicetrin

I tabellen herunder fremgår det, hvilke services du har adgang til på vores fem servicetrin.

Prisen for den rådgivning, vi stiller til rådighed, udgør i alle fem servicetrin en stor del af din formidlingsprovision.

Den løbende rådgivning er også den eneste service, der stiger i pris takt med, at din investerede formue stiger, og du derfor stiger i servicetrin. Alle øvrige services koster et fast beløb, uagtet hvilket trin du befinder dig på.

Servicetrin Rådgivning ved behov Løbende egnethedsvurdering Investerings-univers ETF-univers Løbende rådgivning Markedsoverblik
1 - 6.000 kr. X X X X    
6.001 - 12.000 kr.     X X X X
12.001 - 25.000 kr.     X X X X
25.001 - 50.000 kr.     X X X X
50.001 - 100.000 kr.     X X X X

 

Beskrivelse af de enkelte services

Rådgivning ved behov

Du har adgang til at kontakte din rådgiver og få investeringsrådgivning, når du har behov.

Løbende rådgivning

De fleste oplever et behov for tættere og løbende sparring omkring investeringerne, efterhånden som det investerede beløb stiger. Mængden og kompleksiteten af den rådgivning, du får stillet til rådighed, stiger derfor i takt med din investerede formue, og du får kontakt til rådgivere med stigende kompetencer og en stigende kontaktfrekvens, efterhånden som du stiger i trin.

Investeringsfondsunivers

I Mit Nykredit har du adgang til et bredt udvalg af investeringsfonde. Du finder både Nykredit Invest- og SparInvest-fonde samt fonde fra mange andre udbydere, vi ikke ellers har tætte relationer til. Dette har vi gjort for, at du har tilstrækkeligt med investeringsmuligheder at vælge imellem.

ETF-univers

I Mit Nykredit har du adgang til et bredt udvalg af prisbillige passivt forvaltede ETF-fonde.

Løbende egnethedsvurdering

Selv om du ikke har behov for løbende at gennemgå dine investeringer, har du adgang til løbende af få opdateret din egnethedsvurdering, så du er sikker på, at dine investeringer fortsat passer til bl.a. din risikoprofil og økonomi.

Markedsoverblik

Her har du mulighed for at følge med i de seneste nyheder og holde dig opdateret om aktiemarkederne i det meste af verden direkte fra Mit Nykredit.

 

Kom godt videre

Oversigt over provisioner

Information om provisioner til og fra Nykredit

Værdipapirhandel online

I Nykredits netbank, MitNykredit, er det nemt, billigt og overskueligt at handle værdipapirer.

Omkostninger ved handel med værdipapirer

Her finder du en oversigt over omkostninger ved handel med værdipapirer.