Et udviklingsland i rivende udvikling

Befolkningen er ung, reformviljen er stor, og det økonomiske potentiale er enormt. Chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm ser Indien som én af de mest interessante udviklingslande for investorer lige nu.

Indisk økonomi voksede sidste år med mere end syv procent, og væksten ser ud til at kunne fortsætte i mange år endnu. 

- Indien er én af de bedste langsigtede væksthistorier i verden, siger chefstrateg i Nykredit, Frederik Engholm. 

Han peger på, at Indien har haft en stærk økonomisk udvikling de seneste tyve år, og at potentialet fortsat er stærkt. Befolkningen er ung, den siddende regering fører en reformpolitik, som har bred opbakning i befolkningen, og selv med en moderat vækst vil Indien kunne blive den største økonomi i verden i 2050, næstefter Kina, ifølge estimater fra bl.a. FN. 

- Potentialet er stort. Selvom Indien har haft imponerende vækstrater i mange år, er den samlede økonomi kun én tredjedel eller fjerdel så stor som Kinas, så der er stort catch-up potentiale, og udsigterne er gode. Befolkningen er ung, og Indien har slet ikke opbygget gæld i samme omfang og tempo som Kina, så udsigterne er lysere, siger Frederik Engholm. 

Samtidig har Indien begrænset samhandel med Kina, hvilket gør landet relativt uafhængig af kinesiske vækstrater, modsat mange andre udviklingslande. Indien adskiller sig også fra andre udviklingslande ved ikke at have nogen råvareproduktion af betydning, og et fald i råvarepriserne vil derfor stille Indien relativt bedre end andre udviklingslande. 

Hospitaler, kiks og maling

Nykredits forvalter af emerging markets aktier, Sands Capital, deler Frederik Engholms positive syn på Indien, som udgør næsten 30 procent af deres samlede portefølje. Investeringerne spænder fra finansielle selskaber til havne, ingeniørvirksomheder samt hospitaler og selskaber eksponeret mod forbrug og turisme, som hver især vil nyde godt af henholdsvis øget indisk vækst generelt og en voksende, købestærk middelklasse. 

Sands Capital investerer blandt andet i:

Apollo Hospitals – Indiens største privathospitals-konglomerat, som ifølge Sands vil være godt positioneret i forhold til den forventede demografiske udvikling med stigende udbredelse af livsstilssygdomme og en generelt øget efterspørgsel på sundhedsydelser i takt med at en ny middelklasse vokser frem.   

Britannia og Jubilant Foodworks henholdsvis Indiens førende kiks-og småkageproducent og franchise-operatøren bag Dominos Pizza og Dunkin Donuts i Indien, Bangladesh, Nepal og Sri Lanka, som hver især kan drage fordel af en tiltagende købestærk befolkning på mere end 1,3 milliarder. 

Asian Paints – Indiens største farvehandel med en samlet markedsandel, der er tre gange større end den nærmeste konkurrent – og på et marked, der vokser op til dobbelt så hurtigt som den generelle økonomi, drevet blandt andet middelklassens voksende appetit på nybyggeri og istandsættelse af den eksisterende boligmasse.  

Med investeringer i IndusInd Bank, HDFC (Housing Development Finance) og Shiram Transport Finance er Sands Capital også eksponeret mod en forventet øget efterspørgsel på finansielle ydelser, boliglån og billeasing-finansiering i Indien. 

Adani er Indiens største havneoperatør med en portefølje af havne på den indiske vestkyst. Sands Capital forventer øget shipping-volumen i takt med Indiens generelle økonomiske vækst og ser et tilsvarende vækstpotentiale for Adani. 

Frederik Engholm

Chefstrateg i Nykredit

Ekspert i global økonomi, politik og markeder. Oversætter globale begivenheder til danskerne og viser, hvordan de navigerer sikkert gennem kapitalmarkedernes konstante turbulens.

Relaterede Artikler

Rådgivning | 5 min

”Der er naturlig medvind, når man investerer i megatrends”

Videnskabelige artikler om førerløse biler, telefonsnakke om sociale institutioner i England og opdateringer om vandkraftværker i Peru. Ulla Frimor Agesen deler ud af sin hverdag som chef for alternative investeringer i Nykredit.
Økonomi | 7 min

Bag om Handelskrigen: Hvad er det egentlig, de slås om?

Vi er blevet så vant til krigserklæringer mellem USA og Kina, at baggrunden for konflikten let kan fortabe sig i endnu en straftold. Senioranalytiker i Nykredit, Frederik Romedahl, ser nærmere på situationen.
Økonomi | 2 min

Opblødning i handelskrig - men der er stadig knaster


Over de seneste dage har der været tegn til opblødning i det helt store tema for de finansielle markeder; handelskrigen mellem USA og Kina.