Sådan kan du også investere i virksomheder

Du kan blive medejer af en virksomhed ved at købe selskabets aktier. Men du kan også investere i virksomhedsobligationer og blive selskabets kreditor. Kombinerer du medejerskab med udlånsvirksomhed kan du sprede din risiko og få et bedre langsigtet afkast. Det er dybest set det, spredning mellem aktier og obligationer handler om.

Chefporteføljemanager Rasmus Gutknecht sidder bøjet over bordet og kigger koncentreret mod skærmene på sit skrivebord. I en verden med nulrenter tjener han penge til investorer i investeringsforeningen Nykredit Invest ved at låne penge ud til danske og europæiske virksomheder. Sidste år kunne han sende et afkast på 4,8 procent tilbage investorerne, når alle omkostninger var fratrukket. I år har hans investeringer foreløbigt givet 2,7 procent tilbage i afkast.

Afkastet er ikke alene langt bedre end den rente, man som kreditor kan opnå ved at låne penge ud til den danske stat eller til danske boligejere på kort til mellemlang sigt. Det er også bedre end det benchmark, som Rasmus Gutknechts investeringer i fonden Kreditobligationer måles op imod. Afkastet for benchmark var 2,2 procent sidste år og 1,1 procent i år* – fra årsskiftet til i dag.

Læs om investeringsfonden Kreditobligationer

Udlånet sker via obligationsmarkedet, og Rasmus Gutknecht har obligationer fra op imod 150 solide danske og europæiske virksomheder, som kan finansiere sig med lave lånerenter, fordi der er høj sandsynlighed for at selskaberne vil kunne tilbagebetale lånene. Obligationerne fra disse selskaber kaldes Investment Grade, som er en fælleskategori for obligationer med høj kreditværdighed.

Obligationer er et vigtigt supplement til aktier, hvis man ønsker en portefølje med stor spredning af risikoen. Men obligationer kan være komplicerede for privatpersoner at investere i.

Chefporteføljemanager i Nykredit, Rasmus Gutknecht

Forskellige obligationstyper

Men Rasmus Gutknecht investerer også i obligationer fra mindre kreditværdige selskaber, som betaler højere rente, fordi risikoen for at de går konkurs er højere end for selskaberne i Investment Grade-kategorien. Og disse højrenteobligationer har de seneste år været attraktive for investorer, fordi konkursraterne, på grund af gunstige konjunkturforhold, har været lave.

- Afkastet i vores kreditobligationsafdeling stammer som udgangspunkt fra en ligelig fordeling mellem Investment Grade-obligationer og danske stats-og realkreditobligationer, men vi kan justere fordelingen, og de seneste år har vi investeret med en fordeling på 15 procent danske obligationer, 60 procent Investment Grade-obligationer og 25 procent højrente-obligationer, siger Rasmus Gutknecht.

Fordelingen mellem de forskellige obligationssegmenter sker på baggrund af en analyse af den aktuelle konjunktursituation, som Nykredits chefstrateg i Asset Management står bag, mens Rasmus Gutknecht koncentrerer sig om at udvælge obligationer fra de selskaber, han identificerer som mest attraktive.

- Obligationer er et vigtigt supplement til aktier, hvis man ønsker en portefølje med stor spredning af risikoen. Men obligationer kan være komplicerede for privatpersoner at investere i. Ved at investere gennem en fond, kan du få en spredning af dine obligationsinvesteringer og opnå en fordeling mellem de forskellige obligationstyper, som er afstemt efter, hvad vi vurderer vil give det bedste afkast lige nu, siger Rasmus Gutknecht.  

 

* Nykredits fond Kreditobligationer blev i september 2015 omlagt med ny investeringsstrategi og nyt benchmark (50% Bofa Merill Lynch A-BBB Euro Corporate Index + 50% Nordea Constant Maturity 3 Year Government Bond Index). Da fonden altså ikke har eksisteret i fem år har den endnu ikke modtaget en rating hos Morningstar. Historisk afkast er ingen garanti for fremtidigt afkast.

Relaterede Artikler

Økonomi | 3 min

USA & Kina begraver ikke stridsøksen med Fase1-aftale

USA og Kina underskrev i går Fase1-aftalen, som parterne i december blev enige om principperne bag. De største knaster forbliver dog uløste, og risikoen for nye sammenstød er ikke taget af bordet.
Rådgivning | 3 min

Kan man give pengegaver til andre end sine børn?

En kunde vil gerne vide, om man kan give sin formue videre til andre end sine børn uden at blive ramt af skatter og afgifter. Vi har bedt formuespecialist Camilla Schjølin Poulsen dykke ned i området.
Obligationer | 4 min

Kan det stadig betale sig at investere i obligationer?

Kan det stadig betale sig at investere i obligationer, når renterne er så lave og nogle gange negative? Vi har spurgt Mads Hesselholt, der er afdelingsdirektør i Nykredit.