Kvinderne kom bedst gennem hårdt aktieår

Mænd står for størstedelen af handlerne på aktiemarkedet i Danmark, men kvinder er bedre til at score høje afkast. Det viser nye tal fra VP Securities, også kendt som Værdipapircentralen.

I 2018, der var et hårdt år på de finansielle markeder, havde danske kvinder et negativt aktieafkast på 7,2 procent, mens mændene i gennemsnit mistede 10,8 procent på deres investeringer. Tallene inkluderer geninvestering og udbytte, og de dækker udelukkende over aktier.

Henriette Lindbock er seniorkunderådgiver i Nykredit Markets, og hun oplever, at kvinder ofte er mere tålmodige med deres investeringer. Det kan være en del af forklaringen på afkastforskellen i det hårde investeringsår.

“Når man har truffet en beslutning, så er kvinderne mere tålmodige i forhold til at blive i positionerne og ikke reagere for hurtigt og sige, ’ud med den, det gik ikke.’ Der er mænd generelt set lidt hurtigere på aftrækkeren, og det kan ramme på afkastet nogle gange,” siger hun.

I 2018 stod kvinderne bag 29,3 procent af aktiehandlerne i Danmark, hvilket er et fald sammenlignet med det noget bedre aktieår i 2017, hvor tallet lød på 33,2 procent. Det viser, at det især var mændenes handelslyst, der steg, da kurserne begyndte at gå ned.

Lidt hurtigere på aftrækkeren

Også når man ser på længere sigt har kvinderne mere succes på aktiemarkedet end mændene.

De sidste fem år har danske kvinder i gennemsnit haft et afkast på 110,4 procent, hvor mændenes ligger på 105,8 procent, og i 2017 vandt kvinderne med et procentpoint og endte med et afkast på 18,3 procent.

Også når det kommer til udvælgelsen af aktierne ser Henriette Lindbock en forskel på kønnene.

“Vi bruger nok også mere tid på forarbejdet i forhold til, når vi skal lægge en portefølje,” siger hun.

Forskel i investering

Udover at kvinderne generelt har et højere afkast, så oplever Henriette Lindbock, at der er forskel på, hvilke aktier de to køn vælger at have i deres porteføljer.

”Kvinderne lægger mere vægt på bæredygtige investeringer. Det er typisk dem, der efterspørger, at det, de investerer i, skal være etisk korrekt,” siger hun og tilføjer, at den samme tendens også gør sig gældende blandt den yngre generation.

Selvom kvinderne vandt aktieåret 2018 og har klaret sig bedst over en femårig periode, har der også været år, hvor mændene klarede sig bedst. Det skete bl.a. i 2013 og i 2015.

Relaterede Artikler

Aktier | 2 min

Bæredygtige investorer kan få nye indsigter på Roskilde Festival

Roskilde Festival er et laboratorium for bæredygtige løsninger. Det kan være interessant for investorer med interesse i området. Det fortæller Søren Larsen, chef for ansvarlige investeringer i Nykredit.
Aktier | 2 min

Sådan har første halvår været for danske aktier

Et rigtig godt halvår for danske aktier. Sådan lyder vurderingen fra Karsten Trøstrup, chefporteføljemanager for danske aktier, efter årets første seks måneder.
Aktier | 2 min

Her er de mest interessante ting ved at investere i udviklingsøkonomierne

Teknologi, innovation og forandring. Det er inden for disse tre områder, at det mest interessante ved at investere i emerging markets - udviklingsøkonomierne - sker i øjeblikket.