Investér formuen

Når virksomhedens formue skal investeres, skal du blandt andet overveje din risikovillighed, dine forventninger til afkast og din tidshorisont.

Der er nemlig en sammenhæng mellem den risiko, du vælger at løbe, og det afkast, du kan forvente at få. En høj risiko kan give et højt afkast, men med store udsving, hvorimod en lav risiko ofte vil give et mere stabilt, men mindre afkast. Ønsker du fx et stabilt afkast, bør du vælge at placere formuen som et kontant indestående eller i obligationer med kort løbetid. Er du modsat villig til at løbe en større risiko, skal du måske investere en del af formuen i aktier.

Du har overordnet to muligheder, når du skal placere virksomhedens overskudslikviditet – en kortvarig placering eller en langvarig placering. Vi tilbyder forskellige løsningen inden for begge muligheder.

Pleje af din portefølje

Værdipapirhandel

Du kan handle værdipapirer via netbanken MitNykredit eller - ved større beløb - via Nykredit Markets.

OpsparingsInvest

OpsparingsInvest henvender sig til dig som virksomhedsejer, der ønsker at placere beløb under 2 mio. kr. af virksomhedens frie midler

Privat Portefølje

Har du en investeringsformue på mere end 2 mio. kr. bør du overveje at få en porteføljeaftale med Privat Portefølje.

Investeringsrådgivning

Placeringsguiden

Har virksomheden overskudslikviditet? I Nykredit er der mange muligheder for en effektiv placering af midlerne, både på kort og på længere sigt.

Investeringsrådgivning i Markets

I Nykredit lægger vi stor vægt på at yde seriøs og professionel rådgivning til vores kunder.

Individuel investeringsaftale

En individuel fleksibel investeringsaftale, tager udgangspunkt i, at du selv træffer dine investeringsbeslutninger med udgangspunkt i Nykredits anbefalinger.