Private Equity - SPEAS

Selvom du ikke er en af de helt store investorer, har du mulighed for at investere i private equity fonde, der historisk har givet gode afkast.

MED PRIVAT EQUITY – SPEAS FÅR DU:

 • Adgang til en kapitalfond, som normalt er forbeholdt de store investorer
 • Stordriftsfordele ved investering sammen med andre investorer
 • Spredning af investeringerne på flere fonde

SPEAS - Scandinavian Private Equity A/S er det første danske selskab, der giver dig adgang til at investere i private equity fonde - en investeringsmulighed, der historisk set har skabt attraktive afkast, og som ellers har været forbeholdt meget store investorer.

Investeringsstrategi

SPEAS fokuserer på investeringer i Norden og på investeringer i buy-out fonde, det vil sige fonde, som køber bestemmende andele i eksisterende virksomheder. SPEAS' rådgivere har her et stort netværk og har mange års erfaring med den type investeringer. Der vil typisk blive investeret i flere private equity fonde, og dermed bliver din risiko mindre, fordi investeringerne bliver spredt. Strukturen minder om en investeringsforening, der netop bygger på tanken om at sprede investeringer på flere værdipapirer.

Hvad er private equity?

Private equity betyder investering i et ikke-børsnoteret selskab. Private equity investeringer er typisk karakteriseret ved, at en kreds af store investorer investerer direkte i en række selskaber med henblik på at opnå et højere afkast, end de ellers ville kunne opnå ved investeringer i børsnoterede aktier.

Selskaberne vil over en periode på typisk 3-7 år forsøge at videreudvikle virksomheden, så investorerne opnår et højere afkast, når virksomheden sælges.

Fordele

 • Adgang til en kapitalfond, der ellers typisk er forbeholdt store investorer
 • Stordriftsfordele ved investering sammen med andre investorer
 • Børsnotering gør en illikvid aktivklasse likvid
 • Lav risiko som følge af spredning af investeringerne på flere fonde.

Risici

 • Risiko for negativt afkast
 • Placering af SPEAS' kapitalgrundlag i private equity investeringer kan tage lang tid
 • Risiko for mangel på effektivt marked for handel med aktierne i SPEAS
 • Beregning af SPEAS' værdi vil bero på et skøn
 • SPEAS vil sandsynligvis kun kunne videregive begrænset information om udviklingen i foretagne investeringer i private equity fonde.

Relaterede Artikler

Placeringsguiden

Har virksomheden overskudslikviditet? I Nykredit er der mange muligheder for en effektiv placering af midlerne, både på kort og på længere sigt.

Investér formuen

Når virksomhedens formue skal investeres, skal du blandt andet overveje din risikovillighed, dine forventninger til afkast og din tidshorisont.

Værdipapirhandel

Du kan handle værdipapirer via netbanken MitNykredit eller - ved større beløb - via Nykredit Markets.