Behandling og videregivelse af personoplysninger

Nykredit lægger stor vægt på, at du føler dig tryg, når du benytter Nykredits online selvbetjeningsløsning.

Nykredit behandler derfor dine oplysninger, ansvarsfuldt, fortroligt, med respekt for dit privatliv - og naturligvis i overensstemmelse med gældende lovgivning, herunder persondatalovgivningen.

Når Nykredit registrerer oplysninger om fysiske personer, herunder enkeltmandsvirksomheder, skal Nykredit ifølge persondataloven orientere dig om følgende:

1. Ansvar for behandling af dine personoplysninger

De juridiske enheder, som er ansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

 

Nykredit Bank A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1560 København V
10519608
Nykredit Realkredit A/S
Kalvebod Brygge 1-3
1560 København V
12719280

2. Formålet med og retsgrundlaget for Nykredits behandling af dine personoplysninger

Ved udfyldelse af ansøgningsskemaet er du blevet bedt om at indtaste en række oplysninger, herunder personoplysninger. Nykredit indsamler kun de personoplysninger, der er nødvendige for hurtigst muligt at kunne behandle din anmodning om at blive kunde hos Nykredit og for at kunne give dig den bedste rådgivning.

De oplysninger, du har indtastet, er oplysninger, der i persondatalovgivningens forstand anses som 'ikke-følsomme personoplysninger'.

Af lovgivningsmæssige årssager skal du også oplyse dit CPR-nummer, statsborgerskab og forretningsomfang Disse felter er er markeret som ’påkrævet’. Nykredit kan derfor ikke behandle din anmodning, eller rådgive dig, hvis du ikke ønsker at afgive disse oplysninger.

3. Yderligere oplysninger, som Nykredit indhenter om dig fra andre kilder

Når du ansøger online om at blive kunde hos Nykredit, vil Nykredit af kreditmæssige årsager være nødsaget til at indhente visse økonomiske oplysninger om dig, herunder om du er registreret i RKI. Nykredit indhenter også visse oplysninger om din virksomhed i BiQs erhvervsdatabase og i Det Centrale Virksomhedsregister. Det kan eksempelvis være oplysninger om ejerforhold og nøgletal samt offentligt tilgængelige regnskaber.

4. Hvem videregives dine personoplysninger til

Medarbejdere i Nykredit, der har til opgave at betjene dig som kunde og behandle dine oplysninger, har adgang til de indsamlede personoplysninger. Disse medarbejdere har kun adgang til at se og bruge dine oplysninger i det omfang, at dette er nødvendigt for at rådgive, betjene og administrere dig som kunde eller for at overholde gældende lovgivning.

5. Hvor længe opbevares dine personoplysninger

Nykredit opbevarer alene identificerbare personoplysninger så længe, der er et sagligt formål med opbevaringen.

Etableres et kundeforhold med Nykredit gemmes dine oplysninger så længe, der er et aktivt kundeforhold samt i henhold til gældende lovgivning, herunder betalingstjenesteloven, hvidvaskloven, bogføringsloven og persondatalovgivningen. Dine personoplysninger opbevares derfor som udgangspunkt i 5 år, efter kundeforholdet er ophørt.

Etableres der ikke et kundeforhold slettes dine personoplysninger 6 måneder efter behandlingsprocessen er afsluttet.

Data, der anvendes til statistisk brug, kan dog behandles og opbevares i længere tid i anonymiseret form.

6. Dine rettigheder

Ved at henvende dig til det selskab, hvor du er kunde, har du mulighed for efter gældende regler at få indsigt i, hvilke oplysninger det pågældende selskab har registreret om dig. Ønsker du oplysningerne på skrift, kan Nykredit opkræve et gebyr. Du kan også få oplyst, hvilke typer af oplysninger, der kan videregives med dit samtykke, til hvilket formål videregivelsen kan ske samt hvem, der kan modtage oplysningerne på baggrund af dit samtykke.

Er der fejl i de behandlede oplysninger, eller er oplysningerne vildledende, vil oplysningerne selvfølgelig blive rettet på din anmodning. Henvendelse kan ske til det selskab, hvor du er kunde. Er du kunde flere steder, kan du nøjes med at rette henvendelse ét sted.

7. Hvordan kontakter du os

Har du spørgsmål, er du velkommen til at ringe på 70 10 90 00 eller skrive en mail til: kundeservice@nykredit.dk.