Vilkår for ErhvervsKroner til erhvervskunder fra 1. juli 2018*

Hvad skal der til, for at du kan få ErhvervsKroner? Her ser du de vilkår, der gælder.

 

ErhvervsKroner:

  • tilfalder dig, der som erhvervskunde har et realkreditlån i Nykredit. Lånet skal være udbetalt inden 1. december 2020.
  • modtager du i perioden 1. juli 2018 til 31. december 2020. ErhvervsKroner-rabatten udgør 0,15 % p.a. af restgælden, hvilket svarer til, at du får 375 kr. pr. kvartal pr. lånt mio. kr., du har i restgæld.
  • kan maksimalt beregnes af en samlet restgæld på 20 mio. kr. pr. kundeforhold. Dvs. frem til 31. december 2020 kan ErhvervsKroner maksimalt udgøre 7.500 kr. pr. kvartal pr. kundeforhold.  Et kundeforhold kan bestå af én eller flere låntagere. Hvis flere låntagere har fælles lån i én eller flere ejendomme, udgør de sammen ét kundeforhold.
  • får du automatisk som en rabat på bidragsbetalingen ved terminsbetalinger. Din bidragsbetaling i perioden 1. januar 2018 til 31. december 2020 vil derfor blive reduceret med Erhvervskrone-satsen.
  • følger din bidragsbetaling og beregnes af samme restgæld og for samme antal dage, som du betaler bidrag for realkreditlånet.
  • kan maksimalt udgøre et beløb svarende til din bidragsbetaling på lånet, da ErhvervsKronerne modregnes som en rabat i din bidragsbetaling.
  • modtager du kun, hvis du betaler rettidigt på dit realkreditlån.
  • giver vi som udgangspunkt til virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, institutioner, landbrug, andelsboligforeninger og øvrige erhvervskunder med et realkreditlån i Nykredit.
  • giver vi ikke på lån til den almene sektor eller på lån til erhvervskunder, der modtager offentlig støtte på deres lån.

*Den 22. marts 2019 er vilkårene opdateret, som følge af at perioden er forlænget til ultimo 2020.