Spørgsmål og svar om ErhvervsKroner

Her kan du finde spørgsmål og svar om ErhvervsKroner.

Kan alle erhvervskunder få rabat i form af ErhvervsKroner?

Som udgangspunkt kan virksomheder, enkeltmandsvirksomheder, institutio-ner, landbrug, andelsboligforeninger og øvrige erhvervskunder med et real-kreditlån i Nykredit få ErhvervsKroner. Vi giver ikke ErhvervsKroner-rabat på lån til den Almene sektor eller på lån til erhvervskunder, der modtager offentlig støtte på deres lån.

Hvor mange ErhvervsKroner kan jeg få?

Som erhvervskunde med realkreditlån i Nykredit garanterer vi dig, at du til og med 2019 kan få 1.500 kr. pr. lånt mio. kr. årligt. I 2018 er beløbet det halve – dvs. 750 kr. pr. lånt mio. kr. - da du først kan få ErhvervsKroner fra 1. juli 2018. Kunder, der samlet har lån på over 20 mio. kr., kan få rabat på de første 20 mio. kr.

Hvornår kan jeg få rabatten?

Du kan få rabatten fra den 1. juli 2018, og den slår igennem første gang på din opkrævning den 30. september 2018. Du kan få rabat af de første 20 mio. kr. af dit realkreditlån, og du modtager rabatten en gang i kvartalet.

Kan jeg også få ErhvervsKroner efter 2019?

Til og med 2019 garanterer vi, at du årligt kan få 1.500 kr. pr. lånt mio. kr. Her-efter afhænger rabattens størrelse af flere forhold, bl.a. Nykredit-koncernens resultater, og hvilket tilskud Nykredit måtte modtage fra vores hovedejer, Forenet Kredit.