LEI-koder

Ny EU-lovgivning betyder, at parterne i en derivathandel har pligt til at indberette derivathandlen til et transaktionsregister (Trade Repository). For at kunne indberette til transaktionsregistret skal hver modpart i handlen have en LEI-kode.

Derivathandler omfatter alle afledte forretninger. Det kan fx være terminshandler eller optioner på obligationer, aktier, renter eller valuta og rente- og valutaswaps. Handler, hvor der sker umiddelbar afregning af købs- eller salgsprovenue – også kaldet spothandler - er fritaget for indberetning.

Hvem skal indberette?

Alle virksomheder skal indberette deres derivathandler.

Derivathandler, som er indgået af private (CPR-kunder), og som ikke har et erhvervsmæssigt formål, skal ikke indberettes.

I Nykredit tilbyder vi alle vores virksomheder at foretage indberetningen til et transaktionsregister for dem. Det koster som udgangspunkt ikke noget, men vi forbeholder sig retten til senere at opkræve et gebyr. Hvis du ikke ønsker, at Nykredit skal varetage indberetningen for din virksomhed, skal du give din rådgiver i Nykredit besked.

Hvordan får virksomheden en LEI-kode? 

En LEI-kode (Legal Entity Identifier) er en 20- cifret kode, som er unik for den enkelte virksomhed.

Der er flere udstedere af LEI-koder, hvilket du kan finde mere information om på Finanstilsynets hjemmeside. Her kan du også se de omkostninger, der er forbundet med oprettelse og vedligeholdelse af LEI-koder hos de enkelte udstedere. De enkelte udstedere har også brugervejledninger liggende på deres hjemmesider.

De oplysninger, som udstederne skal have ved oprettelse af LEI-koden, er typisk de oplysninger om din virksomhed, som er anført i CVR-registret. Du skal også vedlægge en fuldmagt, hvis LEI-koden skal oprettes på baggrund af en.

Vær opmærksom på, at der skal ske betaling for LEI-koden, inden den udstedes. Det tager typisk 5-7 hverdage fra din bestilling af LEI-koden, til du modtager den fra udstederen.

Uanset om Nykredit skal indberette for din virksomhed eller ej, skal vi bruge LEI-koden. Står Nykredit for indberetningen, sker den automatisk, når vi har modtaget LEI-koden.

Send en mail til Nykredit på NYKLEI@nykredit.dk, når LEI-koden er oprettet, med oplysning om:

  • LEI-kode
  • CVR-nr.
  • Navn og adresse
  • Telefonnummer

Hvornår skal derivathandlen indberettes?

Både nye og eksisterende derivathandler skal indberettes. Nye handler skal indberettes umiddelbart efter indgåelsen. Eksisterende handler skal indberettes, afhængigt af hvornår de er indgået, og afhængigt af om de stadig eksisterer.

Hvis handlen eksisterer den 12. februar 2014, og 

  • er handlen indgået eller ændret den 16. august 2012 eller senere, skal der indberettes fra den 12. februar 2014. 
  • er handlen indgået eller ændret før den 16. august 2012, skal der indberettes senest 90 dage efter den 12. februar 2014.

Hvis handlen er ophørt senest den 11. februar 2014, skal handlen indberettes senest den 12. februar 2017.

Spørgsmål

Kontakt Nykredit på 70 10 90 10, hvis du har spørgsmål om oprettelse af LEI-kode.

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere

Vi bruger også cookies til statistik og til at udvælge og vise det mest relevante indhold for dig og andre. Du kan fortsætte med at bruge vores side som altid, hvis du accepterer at vi bruger cookies. Hvis du klikker videre på siden, accepterer du vores brug af cookies.