Er din virksomhed klar til et ejerskifte?

Et vellykket ejer-/generationsskifte tager tid og kræver grundig planlægning - uanset om dit livsværk skal blive i familien, eller om nøglerne skal overdrages til en ny ejer.

Tag hånd om de vigtige beslutninger

Mange virksomhedsejere udskyder planerne om fremtiden til det sidste, og det betyder, at der ikke bliver taget hånd om vigtige beslutninger og forberedelser.

Få gode råd til, hvordan du får taget hul på en svær, men nødvendig planlægning.

Planlægning af ejerskiftet

Det er ikke bare en virksomhed. Det er et helt livsværk, hvor chefstafetten skal gives videre. Det indebærer en masse følelser og overvejelser, som er vigtige at have ordentlig tid til at forholde sig til.

Når du har planlagt, hvad der skal ske med din virksomhed, har du også et fast mål at arbejde efter, og skiftet bliver dermed en naturlig del af den strategiske udvikling. 

Men hvor og hvordan indleder du planlægningen? Vi har samlet en række gode råd til, hvordan du kommer godt i gang. 

Sådan kommer du godt i gang med et ejerskifte

Når du skal planlægge din virksomheds fremtid, er der en række forhold og overvejelser, som du skal have på plads, inden planlægningen for alvor kan gå i gang.

  • Start med at kortlægge, hvem der kan og vil sætte sig for bordenden efter dig. Skal det være en fra din familie? Eller skal virksomheden på helt nye hænder? Eller skal den afvikles?
  • Hvornår forestiller du dig, at du vil være parat til at overdrage virksomheden?
  • Hvad er vigtigt for dig, når du skal overdrage nøglerne til en ny ejer?
  • Hvordan vil overdragelsen påvirke din familie samt dine medarbejdere, kunder og leverandører? Og hvordan sikrer du bedst en god og glidende overgang?

Processen for ejerskifte kan typisk inddeles i 3 faser

1

Identificér styrker og svagheder

Jo bedre, du kan dokumentere den pris, du ønsker for din virksomhed, jo stærkere står du i en forhandling med en potentiel køber. Ifølge Center for Ejerledede Virksomheder går mange virksomhedssalg netop i vasken, fordi køber og sælger ikke kan blive enige om prisen. 

Men hvad skal din virksomhed koste?

Det kan være svært at prissætte en virksomhed, og der findes ikke nogen klar opskrift på, hvordan du kommer frem til den rigtige pris. Men kan du skitsere virksomhedens muligheder og udfordringer ud fra fakta, er du godt på vej.

Det overblik får du bedst ved at udarbejde en forretningsplan for din virksomhed. Med en klar forretningsplan i hånden er det nemmere at fastsætte og dokumentere din virksomheds værdi. 

Udarbejd en forretningsplan

Når du skal udarbejde din forretningsplan, bør du starte med at identificere din virksomheds styrker og svagheder – interne som eksterne.

Det giver et godt overblik over, hvilke muligheder og trusler din virksomhed står over for de kommende år, og hvilken vision og strategi du bør have for virksomheden.

Når du skal udarbejde en forretningsplan, kan det være en god idé at inddrage en ekstern rådgiver, der kan hjælpe processen godt i gang og forholde sig objektivt til din virksomheds styrker og svagheder.

Få inspiration til at udarbejde en forretningsplan.

2

Planlæg fremtiden

Når du går i gang med at planlægge fremtiden for din virksomhed, bør du stille dig selv en række spørgsmål: 

Hvad skal din fremtidige rolle være?

Har du drøftet dine planer med din familie, bestyrelse eller eksterne rådgivere?

Er dine planer skrevet ned og formaliseret?

Hvad mangler for, at du og din virksomhed bliver klar?

3

Tilpas din virksomhed til den nye ejerstruktur

Når planerne er lagt, og beslutningen om den nye ejer er truffet og faldet på plads, skal du forberede og tilpasse din virksomhed og familie på de fremtidige ændringer. 

Det betyder bl.a., at du, i god tid inden skiftet, bør få den nye ejer kørt i stilling, så vedkommende er klar til at overtage den daglige drift, når skiftet bliver en realitet.