Nykredit Asset Management

Nykredit Asset Management leverer produkter af høj kvalitet inden for globale aktier, danske aktier, obligationer, kreditobligationer, hedgefonde og alternativer og tilbyder derudover professionel rådgivning om bl.a. manager selection og ansvarlige investeringer.

Hvad vi kan gøre for dig

Nykredit Asset Management har høje ambitioner, når vi investerer på vores kunders vegne. Vi tror på, at ambitioner kombineret med fokus på robuste og bæredygtige investeringer leder til gode risikojusterede afkast på lang sigt. Vi arbejder ud fra en boutique-struktur, hvilket er med til at sikre produkter i høj kvalitet i alle aktivklasser. Vores kunder vælger os, fordi vores setup øger sandsynligheden for gode langsigtede resultater, hvilket giver dem et solidt fundament i deres  investeringsportefølje og understøtter deres kerneforretning. 

Læs mere

Vores kompetenceområder

Nedenfor finder du en oversigt over vores mange kompetenceområder i Asset Management.

Om Asset Management

Vi investerer ambitiøst, robust og ansvarligt. Kernen i vores investeringsarbejde er passionerede, kompetente og erfarne investeringsspecialister, som arbejder struktureret og langsigtet med avancerede analyseværktøjer.