Fordele ved strukturerede obligationer

Med strukturerede obligationer kan du sprede investeringerne og opnå et langt højere afkast.

Risikospredning i en portefølje

Det er altid en god idé at sprede sine investeringer på forskellige aktivklasser som aktier, obligationer og valuta. Det kan også optimere det samlede investeringsafkast at sprede investeringerne inden for en enkelt aktivklasse. Sidstnævnte kan f.eks. gøres ved en investering, hvor afkastet er afhængigt af udviklingen i et indeks.

Strukturerede obligationer kan bidrage til at sprede investeringerne, og dermed opnås typisk på langt sigt et højere og mere stabilt afkast, samt at tabrisikoen reduceres betydeligt.

Lav risiko

Som følge af, at indfrielseskursen er minimum 100, er der lav risiko ved at investere i strukturerede obligationer.

Såfremt en struktureret obligation mod forventning ikke giver et afkast, mister investor dog den alternative forrentning, der kunne være opnået på de investerede midler.

Som ved investering i andre obligationer kan salg inden udløb være til en kurs under 100. Samtidig vil en eventuel handel med en struktureret obligation inden udløb være afhængig af det aktuelle udbud og efterspørgsel, hvilket vil være afgørende for likviditeten i obligationerne. Der kan forekomme perioder, hvor obligationerne er vanskelige at sælge.

Derfor anbefales det som udgangpunkt at strukturerede obligationer beholdes til udløb. Det betyder, at investor bør investere i strukturerede obligationer med en løbetid, der passer til investeringshorisonten.