Frequent Issuer Desk

Frequent Issuer Desk er Nykredits kompetencecenter for primære obligationsudstedelser fra frekvente benchmarkemittenter i ind- og udland, primært i Norden samt udvalgte lande i Europa.

FID håndterer nyudstedelser, der foretages under EMTN-programmet af "investment grade" finansielle institutioner samt Sovereigns, Supras & Agencies (SSAs), og varetager endvidere den fysiske eksekvering af alle syndikerede obligationsudstedelser, som distribueres via Nykredit Markets. FID har over 15 års erfaring med origination og syndication af obligationsudstedelser.