Lovpligtig rapportering for samfundsansvar

Ledelsesberetningen i årsrapporten skal suppleres med en redegørelse for samfundsansvar. Ved foreningernes samfundsansvar forstås, at foreningerne integrerer hensyn til bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø- og klimamæssige forhold og bekæmpelse af korruption i deres investeringspolitik og anbringelse af midler. Rapporterne opfylder ovenstående formål.

Rapporter om samfundsansvar Download
Helårsregnskab
Rapport om samfundsansvar 2020
Rapporter om samfundsansvar Download
Helårsregnskab
Rapport om samfundsansvar 2019
Rapporter om samfundsansvar Download
Helårsregnskab
Rapport om samfundsansvar 2018
CSR Report 2017