Proces og regler for valg af investorrepræsentant

Stem en investorrepræsentant ind i bestyrelsen

I medfør af § 98 i lov om finansiel virksomhed  har investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration, mulighed for at stemme en investorrepræsentant ind i Nykredit Portefølje Administration A/S' bestyrelse.

Investorer og forbrugsorganisationer opfordres til at indsende kandidatforslag til Nykredit Portefølje Administration. 

Læs mere

Tidsplan for opstilling og valg

Valget af investorrepræsentant vil blive gennemført efter nedenstående tidsplan.

Hvad sker der Dato
Opstilling af kandidater 9. januar 2017 til 23. januar 2017, kl. 16.00
Offentliggørelse om freds- eller kampvalg 25. februar 2017
Afstemning 25. januar 2017 til 8. februar 2017, kl. 16.00
Offentliggørelse af afstemningsresultater 15. februar 2017

Sådan afvikler vi valget

Optællingen af stemmer vil blive foretaget af et valgudvalg, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil. Valgudvalget påser, at valg af investorrepræsentanten afvikles i overensstemmelse med lovgivningen og Nykredit Portefølje Administration A/S' vedtægter og valgregulativ. Valgudvalget træffer endelig afgørelse i tvivlsspørgsmål, der måtte opstå ved valgets afvikling.

Læs mere

Sådan indtræder kandidaten i bestyrelsen

Den valgte kandidat indtræder i Nykredit Portefølje Administration A/S' bestyrelse i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2017. Den valgte kandidat skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper). I en vurdering af egnethed og hæderlighed skal den valgte kandidat afgive en række oplysninger.

Valg af investorrepræsentant til bestyrelsen

Valget afholdes hvert andet år og blev senest udskrevet den 9. januar 2017 med frist for opstilling af kandidater den 23. januar 2017. Ved fristens udløb var der alene opstillet én kandidat, der herefter er valgt ved fredsvalg. 

Den valgte kandidat er:

  • Navn: Ellen Als
  • Født: 1958
  • Udannelsesmæssige baggrund: Cand.jur.
  • Nuværende beskæftigelse: Program Director, DTU Executive School of Business

Ellen Als blev i henholdsvis 2013 og 2015 valgt som investorrepræsentant i Nykredit Portefølje Administration A/S' bestyrelse. Ellen Als fortsætter således som investorrepræsentant i selskabets bestyrelse.

Yderligere information

Valgregulativet er udarbejdet på baggrund af de vedtægtsmæssige bestemmelser om investorrepræsentation og kan hentes her – Valgregulativ for Nykredit Portefølje Administration A/S.

Spørgsmål om valg af investorrepræsentant kan rettes til Nykredit Portefølje Administration A/S via følgende e-mail: investorforum@nykredit.dk.