Valgudvalget

Optællingen af stemmer vil blive foretaget af et valgudvalg, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil.

Optællingen af stemmer vil blive foretaget af et valgudvalg, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil. Valgudvalget påser, at valg af investorrepræsentanten afvikles i overensstemmelse med lovgivningen og Nykredit Portefølje Administration A/S' vedtægter og valgregulativ. Valgudvalget træffer endelig afgørelse i tvivlsspørgsmål, der måtte opstå ved valgets afvikling.

Resultatet af afstemningen vil blive offentliggjort på denne side.

Valgudvalget består af:

Anders Ørjan Jensen, advokat og Partner i Gorrissen Federspiel

Kim Duus, koncerndirektør og medlem af bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S

Kenneth Hedegaard, vicedirektør, advokat og bestyrelsesmedlem i Nykredit Portefølje Administration A/S

Kom godt videre

Sådan indtræder kandidaten i bestyrelsen

Den valgte kandidat indtræder i Nykredit Portefølje Administration A/S' bestyrelse i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling. Kandidaten skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig.

Valg af investorrepræsentant til bestyrelsen i Nykredit Portefølje Administration A/S

I medfør af § 98 i lov om finansiel virksomhed har investorer i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration, mulighed for at stemme en investorrepræsentant ind i bestyrelsen.