Valgudvalget

Valgudvalget vil påse, at afviklingen af valget sker i overensstemmelse med lovgivningen, Nykredit Portefølje Administrations vedtægter samt valgregulativet.

Optællingen af stemmer vil blive foretaget af valgudvalget, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil. Valgudvalget påser, at afviklingen af valget sker i overensstemmelse med lovgivningen, Nykredit Portefølje Administrations vedtægter samt valgregulativet.

Valgudvalget træffer endelig afgørelse i tvivlsspørgsmål, der måtte opstå ved valgets afvikling.

Resultatet af afstemningen offentliggøres her.

Valgudvalget bestod i 2021 af følgende medlemmer:

  • Anders Ørjan Jensen, advokat og partner i Gorrissen Federspiel (formand)
  • Peter Kjærgaard, vicedirektør og bestyrelsesformand i Nykredit Portefølje Administration
  • Kenneth Hedegaard, vicedirektør, advokat og bestyrelsesmedlem i Nykredit Portefølje Administration