Valg til investorforum 2021

Stem en investorrepræsentant ind i bestyrelsen i 2021

I medfør af lov om finansiel virksomhed § 98 har investorerne i de UCITS og kapitalforeninger, der administreres af Nykredit Portefølje Administration, samt investorer, med hvem selskabet har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje, mulighed for at stemme en investorrepræsentant ind i bestyrelsen.

Perioden for opstilling af kandidater til valget i 2021 er udløbet.

Se resultatet af valget 2021

Tidsplan for opstilling og valg

Der afholdes valg hvert andet år. Valget i 2021 blev afgjort ved fredsvalg og blev gennemført efter nedenstående tidsplan.

Hvad sker der: Dato:
Opstilling af kandidater 6. januar 2021 til 3. februar 2021 kl. 16.00
Offentliggørelse om freds- eller kampvalg 5. februar 2021
Afstemning 5. februar 2021 til 26. februar 2021 kl. 16.00
Offentliggørelse af afstemningsresultater 5. marts 2021

Sådan afvikler vi valget

Såfremt der opstilles mere end én kandidat, skal der afholdes valg af investorrepræsentant. Det er alene navnenoterede investorer i de UCITS og kapitalforeninger, der er administreret af Nykredit Portefølje Administration og investorer, der har indgået en aftale om skønsmæssig porteføljepleje med Nykredit Portefølje Administration, som kan stemme.

Afgivning af stemme sker ved udfyldelse af fortrykt stemmeseddel, der kan hentes på denne side, når fristen for opstilling af kandidater er udløbet.

Når Nykredit Portefølje Administration har modtaget stemmesedlen, vil investorernes andele blive identificeret. Det er således vigtigt, at stemmesedlen udfyldes med de korrekte oplysninger. Hvis ikke samtlige felter er udfyldt korrekt, kan stemmen være ugyldig.

Optællingen af stemmer vil blive foretaget af et valgudvalg, idet valgudvalget dog kan antage hjælp hertil.

Sådan indtræder kandidaten i bestyrelsen

Den valgte kandidat indtræder i Nykredit Portefølje Administrations bestyrelse i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling den 23. marts 2021.

Den valgte kandidat skal efter valget godkendes af Finanstilsynet som værende egnet og hæderlig (fit & proper). I en vurdering af egnethed og hæderlighed skal den valgte kandidat afgive en række oplysninger.

Yderligere information om Finanstilsynets vurdering af egnethed og hæderlighed (fit & proper) kan findes her.

Yderligere information

Valgregulativet er udarbejdet på baggrund af de vedtægtsmæssige bestemmelser om investorrepræsentation og kan hentes her.

Spørgsmål om valg af investorrepræsentant kan rettes til Nykredit Portefølje Administration via følgende e-mail: investorforum@nykredit.dk