Det skal være ’både-og’ når du sparer op til din pension

Finanskrisen har ændret forudsætningerne; din ejendom er ikke nødvendigvis en guldrandet opsparing, påpeger Frank Larsen, skattechef i Nykredit.

Pensionsordninger er ikke kun for lønmodtagere. Selvstændige landmænd skal også tænke i de baner. Finanskrisen viste, at stigende jordpriser langt fra er en selvfølge. Og slet ikke noget du skal satse på som eneste opsparing til pensionsalderen.

Frank Larsen, skattechef i Nykredit, vil gerne have landmændene til at tænke ’både-og’ i stedet for ’enten-eller’, når det gælder pension, og hvor pengene skal komme fra.

- Det er da højst tænkeligt, at der stadig kommer konjunkturstigninger. Men hvad nu, hvis der ikke gør? Eller hvis konjunkturerne ligefrem falder? Eller der ingen købere er til landbrugsejendomme? En pensionsopsparing er en risikospredning og gør dig mindre afhængig af at skulle have den skarpeste pris for din ejendom. Den er også uafhængig af jordpriserne i dit område og EU’s tilskudsregler. Du er udsat på mange fronter, hvis du tænker, at din ejendom skal være hele din pensionsøkonomi, påpeger Frank Larsen.

Det kan godt være, at konjunkturerne vil holde hånden under værdierne i ejendommen, men eventuelle konjunkturstigninger vil næppe matche de potentielle afkast i aktier, erhvervsobligationer og andre værdipapirer

Frank Larsen

Spred dig på flere skattemiljøer

I forhold til skatten er der også fordele i at sprede formuen på forskellige skattemiljøer. Skat på ejendomsavance og ejendomsværdi kan eksempelvis blive ændret opad eller nedad. Så jo flere miljøer, du kan sprede formuen på, jo mindre udsat er du for eventuelle lovændringer. Frank Larsen tilføjer, at denne risikospredning også åbner for nogle investeringsmuligheder.

- Det kan godt være, at konjunkturerne vil holde hånden under værdierne i ejendommen, men eventuelle konjunkturstigninger vil næppe matche de potentielle afkast i aktier, erhvervsobligationer og andre værdipapirer. I hvert fald kan du få din formue til at arbejde på en anden måde, end hvis du har det hele i samme kurv, bemærker han.

Pensionsalderen stiger

Vi lever længere og kan derfor også se frem til flere år på pension. Eller ’kunne’. For politikerne har flere gange hævet pensionsalderen og dermed søgt at afmontere, hvad der ellers ville blive en bombe under samfundsøkonomien. En del lønmodtagere vælger at stoppe med at arbejde, før de når pensionsalderen, og i stedet begynde at bruge af deres opsparing. Det er Frank Larsens erfaring, at mange landmænd også går med tanker om at kunne drosle ned.

Hvis du selv kunne bestemme (uden hensyn til reglerne), hvornår ville du så foretrække at gå på pension? Målt i år - se svarerne i grafen nedenfor.

- Mit indtryk er, at det er svært for nogle, fordi det måske er en slægtsgård som de har en personlig tilknytning til, hvor de fx gerne vil blive boende længst muligt. Driver du en fabrik, har du ikke samme behov for at blive boende, men kan lave et ’clean cut’ i forhold til, hvornår du stopper som erhvervsdrivende.
- En landmand kan bortforpagte eller sælge jorden, fortsætter Frank Larsen. Men med en pensionsopsparing åbner der sig flere muligheder, hvor han er mindre presset, end hvis hans pensionsøkonomi er helt bundet op på ejendommen. Er han afhængig af at få solgt gården, bliver han presset, hvis det ikke lykkes. Der er måske ingen køber, eller renten kan stige og presse rentabiliteten i virksomheden, hvorfor en køber vil søge at få prisen ned.

 

Tænker du på generationsskifte, og er den unge klar til det, så vent ikke for længe

Frank Larsen

En hjælp i generationsskiftet

Frank Larsen tilføjer, at pensionsopsparing også kan fremme processen, hvis det er næste generation i familien, som skal overtage gården. Den ældre vil måske hjælpe den unge i gang ved at sælge under vurderingen. Det kan bedre lade sig gøre, hvis pensionsøkonomien ikke kun afhænger af at få en god pris for ejendommen.

- Er du afhængig af det, risikerer processen om generationsskiftet at køre skævt. Men har du måske 1-2 millioner kroner stående på en opsparing, ved du, at du ikke dør af sult. Og det gælder også, hvis du sælger til en fremmed. En opsparing giver dig tid til at vente. Jo mere du har behov for at sælge, jo dårligere pris får du, bemærker Frank Larsen.

I generationsskifte kan der overdrages i familien til 15% under seneste offentlige vurdering. Nu er det mere end en håndfuld år siden, at der sidst er foretaget offentlige vurderinger. Derfor er der et efterslæb, som vil udmønte sig, når Skat er klar med et nyt vurderingssystem. Samtidig er reglerne om de 15%, som er brugt ganske meget i landbruget, til diskussion. Derfor lyder rådet fra Frank Larsen:

- Tænker du på generationsskifte, og er den unge klar til det, så vent ikke for længe.

Et andet familiemæssigt forhold, der berører pensionsopsparing, er skilsmisse. Måske har ægtefællen et lønmodtagerjob med pension. Før blev en sådan ordning delt ved skilsmisse, men nu beholder hver sit. Det taler også for, at landmanden har sin egen pensionsopsparing. 

Disse ordninger kan du bruge til din pension

Frank Larsen, skattechef i Nykredit, gennemgår her de ordninger, som du kan bruge til at spare op til pensionen. Du kan også læse mere om ordningerne her.

Aldersopsparing: En ret ny ordning og så attraktiv, at politikerne nu sætter en bremse på. Aldersopsparing ligner kapitalpension, men uden fradrag. Til gengæld er udbetalingerne skattefrie. Hidtil har man kunnet indskyde op til 29.600 kr. om året, men fra 2018 bliver grænsen 5.100 kr. Hvis du kan, så indskyd 29.600 kr. inden nytår.

Ratepension: Her er loftet 53.500 kr. pr. år. Begynd gerne at indbetale i en ung alder, for med renters rente kan der blive et ganske betydeligt afkast. Tommelfingerreglen er, at du helst skal begynde, når du er omkring 30 år. Start eventuelt med mindre beløb, hvis du ikke kan afse 53.500 kr.

Livslang pension: Livslang Pension, også kaldet livrente, er en pensionsforsikring, der giver dig løbende udbetalinger så længe du lever. Der er ingen begrænsning på indbetaling. Som selvstændig erhvervsdrivende kan du indbetale op til 30% af årets overskud. Den ordning er ganske velegnet i stedet for at lade pengene stå i ejendommen.

Ophørspension: Den kan bruges til avance ved ophør af virksomhed, typisk skattepligtig ejendomsavance. I stedet for at betale fuld skat af ejendomsavancen, når gården sælges, kan skatten parkeres i ophørspensionen, så den først betales i takt med, at pensionen udbetales. For at indskyde på ordningen, skal man være fyldt 55 år og have drevet virksomhed i mindst 10 af de seneste 15 år. Maksimalt indskud er den skattepligtige avance, dog max 2.683.500 kroner i 2017.

Frie midler: Ikke en pensionsordning, men værd også at have med! Især fordi det koster dyrt i skat, hvis man hæver fra sin pensionsopsparing i utide. Frie midler – i form af likvider, værdipapirer eller friværdi – kan man bruge, når man vil. Og da der allerede er betalt skat af dem, er det yderligere en spredning, hvor man ikke behøver at tænke i skatteregler. 

Få en nedsparingsplan

Der er mange forhold at afveje omkring pension. Hvad kan bedst svare sig rent skattemæssigt? Og er der ikke noget med, at der bliver modregnet i de offentlige ydelser, hvis jeg selv har sparet op til min pension?

Skattechef Frank Larsen, Nykredit: - Du skal have en nedsparingsplan, altså en plan for den rækkefølge, du vil bruge dine penge i. Du kan få mere ud af din formue ved at tilrettelægge det rigtigt, og det har vi systemer, der kan hjælpe dig med at beregne. Først skal du spare så meget op, du kan, og gerne fordelt på ejendom, pensionsordning og frie midler. Og senest fem år før, du vil til at bruge pengene, bør du tage fat i din rådgiver og få lagt en nedsparingsplan. 

Læs mere om hvordan Trine og Flemming har planlagt deres pension

Frank Larsen

Skattechef i Nykredit