Droner giver dig et helt nyt overblik

Som planteavlsrådgiver ser Bo J.M. Secher mange fordele i at bruge droner til blandt andet at vurdere forsøgsmarker og til at hjælpe landmanden med at dosere gødning og plantebeskyttelse i forhold til afgrødevariationer i marken.

I andre lande har landmænd og rådgivningsvirksomheder i høj grad taget droner til sig for at optimere henholdsvis planteavlen og rådgivningen. Herhjemme er udbredelsen mindre. Det kan blandt andet hænge sammen satellit-løsningen CropSAT, hvor danske landmænd gratis kan hente satellitfotos af de enkelte marker ned.  

Bo J.M. Secher var planteavlschef, da Dansk Landbrug Sydhavsøerne som en af de første rådgivningsvirksomheder herhjemme anskaffede sig en drone for tre-fire år siden. Den første havde sine begrænsninger, erkender han, men dronerne – og fremfor alt kameraerne – bliver bedre. Derfor ser Bo Secher stort potentiale i droner, uanset den frie adgang til CropSAT.

Meget detaljerede fotos

- CropSAT får fotos fra to satellitter, der passerer hen over Danmark to gange om ugen. Men hvis det nu er overskyet, dur billederne ikke. Og med en drone er du meget tættere på jorden og kan derfor vise meget mere detaljerede fotos, siger Bo Secher.

- Et foto består jo af en masse punkter – pixels. I CropSAT er der i hver pixel et markareal på 10 gange 10 meter. Det er bestemt brugbart, hvis du skal vurdere et større område af marken. Men med de nye multispektrale kameraer til droner er vi altså oppe i en opløsning, hvor hver pixel indeholder et areal på bare 5 gange 5 centimeter. Så kan du jo nærmest se hver en spire, fortsætter han.

Indeks skiller ukrudt fra afgrøde

Ifølge rådgiveren er det endnu vigtigere, at billederne fra de nye kameraer også kan vise mængden af blade og biomasse i marken. Det er det såkaldte NDVI vegetationsindeks, hvor det ved hjælp af røde og nærinfrarøde optagelser er muligt at skelne mellem ukrudtsplanter og afgrøde. Samme teknologi som i CropSAT, men med din egen drone kan du lave optagelsen når du vil, i stedet for at være afhængig af satellitter, der kun passerer et par gange om ugen. 

Fakta om CropSAT

I Danmark stiller Landbrug & Fødevarer (Seges) i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet programmet CropSAT gratis til rådighed for landmændene. Hvis du går ind på cropsat.dk og indtaster dit CVR-nummer, får du adgang til satellitfotos af de marker, du har registreret hos EU. Du kan se, hvordan biomassen varierer i dine marker og udarbejde et gradueret kort over tildeling af kvælstof og derefter indlæse en tildelingsfil i traktorens computer, så du får tildelt kvælstof efter behovet de enkelte steder i marken.

Effektive i forsøgsarbejdet

- I rådgivningen er det største perspektiv med dronerne at kunne bruge dem til at opgøre forsøg. Med en enkelt overflyvning i 120 meters højde kan du overvåge tusindvis af forsøgsparceller, som det ellers ville tage en dag at gå igennem, hvis det skulle gøres manuelt og med det menneskelige øje. 

- Så det er både langt hurtigere og – i kraft af de røde og de infrarøde optagelser – også langt mere detaljeret end hvad du kan se med øjet. Forsøgene får altså større værdi, fordi vi kan hente mere viden ud af dem, påpeger Bo Secher.

Større effekt af hjælpestoffer

Som eksempel nævner han, at dronebillederne kan danne basis for den behandling, som landmanden skal udføre i sin mark og hjælpe han til en mere præcis tildeling af gødning og beskyttelsesmidler. NVDI-indekset kan blandt andet vise, om bladmassen varierer hen over marken, og om der derfor er behov for en varieret tilførsel af gødning. 

- Det kan godt være, at du, når dagen er omme, har tilført marken samme mængde gødning, som du ville have gjort i forvejen. Men indekset hjælper dig til en langt større effekt, fordi du kan tilføre mere gødning til de dele af marken, hvor der er ekstra behov, og vice versa, siger Bo Secher.

Skrevet af: journalist, Ulrik Larsen