Flemming har sat strategien på papir

Hvad er din strategi for bedriften? Det Nagede Flemming Rod Madsen i flere år, at han ikke havde et svar på det spørgsmål. Men så tog han udfordringen op og har i dag en klar plan for udviklingen af Eistrupgaard.

Jeg er opvokset på en gård i nærheden. Men jeg havde da aldrig nogensinde drømt om, at jeg en dag ville eje dette sted, siger Flemming Rod Madsen, mens vi går i den parklignede have bag det imponerende stuehus på Eistrupgaard i Årslev ved Randers.

Ikke desto mindre blev han i 1997, som 28-årig, medejer af proprietærgården og i 2002 eneejer. Vi er på besøg sammen med seniorlandbrugsrådgiver Cecilia Capuzzi, som er Flemmings kunderådgiver hos Nykredit. Det var nemlig et spørgsmål fra hende, som for tre år siden fik ham at fundere dybere over sine fremtidsplaner.

Et spørgsmål der nagede

Hvad er din strategi for bedriften, spurgte Cecilia. Spørgsmålet blev mødt med tavshed. Inde i sit hoved havde Flemming nok nogle tanker om, hvad han ville med sit landbrug. Men han havde aldrig skrevet dem ned.

- Det nagede mig faktisk i flere år, at jeg ikke lige kunne svare, og at jeg heller ikke havde en strategi, som jeg kunne hive frem af skuffen, selv om jeg måske nok har haft en uskreven strategi inde i mit hoved.

- Det fik mig til at tænke på, at da jeg overtog ejendommen i 1990’erne, sad man typisk med en balance på måske små 10 millioner kroner på sådan et planteavlsbrug. Nu har jeg en balance omkring 50 mio. kr., og så kan du hurtigt komme til at skyde helt ved siden af, hvis du ikke har en gennemtænkt plan for, hvad du vil. Du kan ikke selv bestemme, om der kommer jord til salg i nærheden, men du kan forberede dig på det, så du ved, hvad du skal svare, hvis du bliver spurgt.

Traditionel planteavl plus frø

Eistrupgård har siden 1960’erne været drevet som ren planteavl med traditionelt sædskifte. Flemming har suppleret med ca. 50 ha frøavl, alm. rajgræs og rødsvingel, og er i øvrigt i bestyrelsen for DLF. Han dyrker 368 ha, hvoraf 150 er forpagtet. Det klarer han med hjælp fra sin far. Familien på Eistrupgaard består af hustruen Ditte Lykkeberg Nilsson, hjemmeboende Karoline på 19 og 23-årige Nikolaj, som er ude at opleve verden.

Alle driftsbygninger er fornyet

For tre år siden blev de gamle stalde og driftsbygninger fra 1879 erstattet med 1.600 kvadratmeter nybyggeri.

- Det har hele tiden været min plan at fjerne de gamle bygninger, men det har været en lang modningsproces. Nu er jeg kun glad for, at jeg gjorde det. Nej de giver ikke afkast, men jeg får energi og nye muligheder at have nogle moderne driftsbygninger, siger Flemming.

Da han overtog ejendommen, var det med ca. 150 ha. Siden har han købt og forpagtet. Den vækst vil han gerne fortsætte, så der er jord og udfordringer til at ansætte en medarbejder, når faderen en gang stopper.

Der skal være afkast til afdrag

Flemming og hans rådgiver fra Nykredit, Cecilia Capuzzi, er enige om, at han er i en økonomisk gunstig situation. Men han vil ikke købe jord for enhver pris.

- Det kan godt være, at jeg ikke har indfriet mine ambitioner endnu, men jeg vil ikke tage penge herfra og lægge i en dårlig forretning. For mig er det vigtigt, at en investering i jord også giver afkast til at kunne afdrage gælden.

Det var lærerigt at analysere sin egen bedrift, men også at høre, hvordan de andre tackler deres udfordringer

Flemming Rod Madsen

En strategisk dialog

Det var rådgiveren fra Nykredit, som mere eller mindre provokerede Flemming til at tænke strategi.

- Jeg skal ikke udfordre Flemming i hans måde at drive planteavl på. Det gør han i øvrigt vildt godt. Men jeg kan udfordre ham på andre punkter, på hans styrker og svagheder: Har du tænkt på dette her? Hvad gør du, hvis der sker dette? Jeg vil gerne være Flemmings sparringspartner og i en strategisk dialog byde ind med, hvordan vi i Nykredit ser verden, siger Cecilia og fortsætter:

- For os er det vigtigt, at landmanden kan dokumentere sig selv og sin bedrift. Det vil for eksempel sige, at han tager stilling til, hvad en beslutning betyder for økonomien, hvad er afkastet af en investering, og hvad er hans risici? Hvad er kapitalomkostningerne ved et jordkøb, og hvad betyder et køb for de finansielle nøgletal? Han skal være skarp på sin strategi, og det var måske lige dér, at jeg ramte et ømt punkt hos Flemming…

Lærerigt at analysere sin bedrift

Der gik nogle år, mens Flemming lurede på det, som Cecilia havde sagt. Så tog han konsekvensen og meldte sig til et SEGES akademikursus, Det Strategiske Lederskab, hvor han sammen med ti andre landmænd på syv dage lærte at omsætte sine strategiske mål til konkrete handlinger til at udvikle virksomheden.

- Det var lærerigt at analysere sin egen bedrift, men også at høre, hvordan de andre tackler deres udfordringer. Jeg interviewede også fire af mine faste rådgivere, bl.a. Cecilia, og fik deres syn på, hvordan de ser mulighederne for min bedrift.

Vækst og ny teknologi

Flemming pointerer, at for ham er strategi noget, der ændrer sig hen over årene i forhold til, hvor man er i sit liv og med sin virksomhed. Den strategi, en landmand arbejder efter, når han er 30 år, er anderledes, end når han er blevet 50 år, som Flemming er nu.

- Vi kommer til at producere til en stadig lavere margin, det er helt sikkert. Derfor skal væksten komme på en anden måde, måske som en øget effektivitet ved hjælp af ny teknologi. Jeg bruger GPS-styring af traktorer og ved tildeling af gødning. Næste step kunne være at graduere mængden af udsæd. Jeg tror ikke, at jeg kan øge mit udbytte, men jeg kan måske reducere brugen af hjælpestoffer uden at miste udbytte. Det handler slet og ret om størst mulig produktion så billigt som muligt, når vi nu konkurrerer mod hele verden.

- Men det er klart, at jeg også skal eje eller forpagte mere jord, hvis jeg skal lønne både mig selv og en medarbejder. Ny teknik og viden gør jo også, at jeg i dag ikke bruger flere timer på at passe de 368 ha, end jeg gjorde i 1997, hvor jeg havde 150 ha. Det vil sige, at hvis jeg ikke havde fået mere jord, skulle jeg have haft et job ved siden af. Jeg agter at følge med udviklingen, hvor teknikken gør, at du løbende får kapacitet til at passe mere og mere jord. Derfor har jeg en strategi om fortsat vækst, fastslår Flemming.

Relaterede Artikler

Leasing fik generationsskifte på gled

Erica og Frederik Bruhn Rasmussen overtager Frederiks fødegård ved Maribo efter et generationsskifte. Leasing af maskinparken gjorde overtagelsen mere overkommelig.

Trine og Morten ser grønt på fremtiden

Morten Degn, driver landbrug plus maskinstation og dyrker poppeltræer i stor stil for at gøre sin landbrugsvirksomhed CO2-neutral.

Dræner sig til et højere udbytte

To kammerater fra landbrugsskoletiden har etableret entreprenørfirma på Sydsjælland med fokus på at dræne landbrugsjord.