Frøavl med havudsigt

På Bornholm har planteavler Torben Ipsen valgt en strategi med højværdiafgrøder, der giver stor omsætning og god overskudsgrad på små arealer.

Torben Ipsen har nogle helt naturlige forudsætninger for sin specialiserede planteavl, hvor han blandt andet dyrker havefrø og hvidkløver. 

- De skal helst kunne se vand, forklarer han, mens vi bevæger os rundt i de 4 ha, hvor purløgene blomstrer i lilla farvepragt. Nordude ligger Østersøen som en smuk, blå baggrund. 

Kuregård lidt vest for Svaneke var det perfekte valg, da han i 2000 besluttede at vende hjem til Bornholm efter at været driftsleder i otte år på Sydsjælland og boet i Sørbymagle, hustruen Lenettes vestsjællandske hjemstavn. Kuregård var naboejendommen til hans egen fødegård, så han kendte jorden udmærket. 

Beliggenheden var optimal i forhold til, at han kort efter overtog forældrenes ejendom. Og så var der det med havudsigten.

- Det var vigtigt. Da vi købte gården, var det med svineproduktion, men jeg vidste, at jorden var god, og at her var dyrket havefrø tidligere. Fordi havet er så tæt på, er her ikke de store udsving i temperaturerne, og det er afgørende, hvis du dyrker havefrø og hvidkløver. De kommer bedre gennem vinteren, når der er stabile temperaturer. De trives bedre og giver også bedre frø, fortæller Torben.

En konvertibel bedrift

Så hans plan med den 72 ha store ejendom var at lægge driften om til nogle afgrøder med høj værdi, mens staldanlægget blev lejet ud til en lokal svineproducent. Det er siden revet ned og erstattet af en stålhal, hvor Torben kan tørre sit frø.

- Jeg havde ingen interesse i at passe dyr. Alle fortalte mig ellers, at jeg da var nødt til at have dyr, hvis jeg ville leve af at være landmand på Bornholm. Men jeg havde ikke lyst at binde mig til en stor besætning i 20 år. Min strategi er at have en bedrift, der er konvertibel. Nu kan vi forpagte jorden ud i morgen og finde på noget andet at lave, hvis det er det, vi vil.

Små arealer med stor omsætning

Strategien med at leve af planteavlen alene betyder, at det skal ske med alternative afgrøder. Traditionel planteavl kræver større arealer end hans 220 ha. Og uden at der nødvendigvis er sikkerhed for en tilfredsstillende overskudsgrad. Derfor satser han på nogle helt specielle afgrøder, der kræver mindre plads, men hvor omsætning og overskudsgrad pr. ha er høj.

En tredjedel af arealet er udlagt til at dyrke frø til purløg, gulerødder, persille, hybridbede og radise plus blomsterfrø til krysantemum, adonis og hjulkrone. Disse frø dyrkes på 3-4 ha store marker på kontrakt med firmaet Vikima Seed. Til DLF dyrker han hvidkløver og sneglebælg. På de øvrige to tredjedele af jorden har han hvede og byg.

Et pokkers godt klima til frø

- De fleste af frøarterne er overvintrende. De trives fint her, fordi vi har et pokkers godt klima med varm og stabil sommer, når Østersøen er varmet op. Foråret er til gengæld koldt og tørt. Vi har masser af solskinstimer. Det vigtigt i den periode, hvor planterne skal bestøves. Og det betyder også meget, at vi har et stabilt vejr i høsten. 

- De første afgrøder høster vi i begyndelsen af juli og de sidste i november, fortæller Torben, som kun har hjælp i høsten og ellers selv klarer arbejdet, inklusiv de 500 timer hvor han klipper pyntegrønt. 

Hans produktion af pyntegrønt består af buksbom, cryptomeria (japansk gran), blad-enen (enebær), cypres boulevard og hønsebens thuja. De sælges til en stor kunde i Sverige og en på grønttorvet i Høje-Taastrup. Pyntegrønt er interessant for Torben, fordi han også her får en relativ stor omsætning – over 100.000 kr./ha på et lille areal på 2,5 ha. 

Et frøavlermiljø spirer frem

Nogle af frøarterne er så sjældne, at de dyrkes på under 10 ha i Danmark. Bornholm er det eneste sted i verden, hvor der dyrkes frø af kløverarten sneglebælg. 30 ha i alt, fordelt på flere dyrkere. 

Da Torben høstede sine første frø i 2001, var der kun en specialfrøavler mere på Bornholm. Nu er de 15, og der kommer stadig flere til. Det glæder Torben sig over, fordi han ser dem som kolleger frem for konkurrenter. Det er godt, at der opstår et miljø, hvor man kan sparre med hinanden, og hvor frøfirmaerne kan se en idé i at sende en rådgiver over. 

Gulerødderne udfordrer

Valg af afgrøder sker i dialog med Vikima Seed ud fra, hvad de ser et marked for, og hvad Torben mener passer til hans bedrift. Han vil gerne have en ny afgrøde ind hvert år. Sidste år var gulerodsfrø det nye.

- Det er vores mest udfordrende afgrøde. Tricket er at få frøene til at blive på planterne lige til det rette høsttidspunkt i oktober, så de får en god spireevne. Derfor skal de modne ret længe i marken for at få de sidste frø med også. Er der grønne frø med i det parti, vi leverer, kan de ødelægge spireevnen i hele partiet. Men når du venter på, at de sidste grønne frø bliver modne, så begynder de først modne frø at drysse af planterne. Sidste år prøvede vi at sprøjte planterne med harpiks, og det fik også frøene til at blive siddende. Men vi ventede nok for længe med at høste dem. Når du er den første, kan du jo ikke se, hvad naboen gør. Vi har nærmest selv har måtte opfinde dyrkningen.

Frøene fra 2016-høsten havde den en rigtig god spireevne. Og da gulerodsfrø er så svære at lave – det gøres kun i Oregon, Frankrig, New Zealand og på Bornholm – er der også et rigtig godt marked for dem. Derfor ville Vikima Seed gerne i gang på Bornholm. 

I år er hybridbede (en krydsning af rødbede og bladbede) den nye afgrøde på Kuregård. 

Gode og stabile resultater

Torben har oparbejdet et landbrug med stabil, god økonomi. Især hvidkløver – som andre ellers anser for lidt af en lotteriseddel – bidrager godt. Hans udbytte på de 25 ha varierer mindre end andre steder i landet, og han høster det dobbelt af landsgennemsnittet. Målt i overskudsgrad pr. ha er purløg den mest attraktive, men arealet er begrænset. 

Torben har sin bedrift finansieret hos Nykredit og blev for et par år siden også helkunde med Nykredit som bank. 

- Jeg har en god dialog med min rådgiver, Rasmus Østergaard, fra storkundeteamet i Næstved. Vi taler jævnligt i telefon, og Rasmus besøger mig også en gang imellem, så han har en god føling med, hvordan det går her, siger Torben.

Lenette er sygeplejerske i et lægehus. Parret har tre børn i alderen 20, 17 og 10, hvor den ældste nu rejser til København for at studere.

Skrevet af: journalist, Ulrik Larsen