Gør det attraktivt at producere svin i Danmark

Ole Wehlast, forbundsformand for bl.a. slagteriarbejderne i Fødevareforbundet NNF, ønsker flere investeringer i nye stalde og opfordrer politikerne til at hjælpe den udvikling på vej.

I marts prøvede Ole Wehlast, forbundsformand for fagforeningen Fødevareforbundet NNF, noget, han aldrig har gjort før. Han oplevede en helt ny slagtesvinestald, før dyrene var sat ind – og han fik tilmed lov til at klippe den røde snor.

Det var hos svineproducent Niels Blem Sørensen ved Kolding, at Ole Wehlast var med til at indvie den nye stald. Og han var glad for at få lov at holde indvielsestale og klippe snoren.

- Vi er jo rigtig gode til at fortælle de dårlige historier. Her er så en fantastisk god historie med en landmand, som skaber liv til sin egen familie og til mine medlemmer ved at sikre, at hans svin bliver slagtet i Danmark og ikke på den anden side af grænsen. Alt for længe har vi set lastbiler køre danske smågrise til blandt andet Tyskland og Polen. Nu er det da heldigvis blevet opfanget på Christiansborg, at den trafik er helt tosset, siger Ole Wehlast.

Svin skaber værdi

- Jeg vil gerne være med til at fejre en mand som Niels, der investerer i sin produktion og ønsker at bidrage til den danske værditilvækst. Sådan noget er jeg begejstret over. Skal vi have noget optimisme i landbruget og i mit erhverv, så skal vi have flere historier som den fra Niels. Derfor har jeg længe arbejdet sammen med Landbrug & Fødevarer for at få bedre rammevilkår for svineproduktionen. Knap halvdelen af mine medlemmer, ca. 8.000, der arbejder på danske slagterier, er presset af konkurrence fra udlandet.

Ole Wehlast stammer fra Lyngby og boede 15 år på Nørrebro, før han flyttede til Høje-Taastrup. Han har aldrig boet på landet men har besøgt masser af landbrug, forsikrer han. Asger Krogsgaard, næstformand i Landbrug & Fødevarer og formand for Danske Svineslagterier, er en tæt samarbejdspartner, som han flere gange har besøgt på bedriften ved Ringkøbing.

- Asger er også en af de gode landmænd, som investerer. Ham taler jeg rigtig meget med om landbrugets situation, og hvordan vi kan samarbejde. Arbejdere og bønder har i virkeligheden et samarbejde med stolte traditioner. Vi er ikke modparter, men samarbejdspartnere. Jo stærkere vi står sammen som branche, jo stærkere står vi over for det politiske system. Det er vi enige om, og derfor har vi intensiveret samarbejdet. Vi er faktisk enige om meget, når det gælder rammevilkår for landbruget.

Når jeg ser, hvordan Niels har investeret i et effektivt anlæg og samtidig fået støtte til effektive miljøløsninger, så hans produktion generer omgivelserne mindst muligt, tænker jeg, at gid der var flere af hans type.

Ole Wehlast

Krumtappen i fødevareklyngen

Ole Wehlast nævner, at han selv var aktiv i Svinesektorens Vækstpanel, som i juni 2016 kom med 32 punkter til at fremme svineproduktionen i Danmark.

- Svineproduktionen er krumtappen i den danske fødevareklynge. Det er jo ikke til at holde ud at se 14 millioner smågrise blive kørt ud af landet om året. Jeg kan ikke fortænke den enkelte landmand i at producere smågrise, når det er dér, de får størst indtægt. Og bankerne siger nok det samme til dem. Derfor er det helt afgørende at se på rammevilkårene.

Ole Wehlast nævner Dansk Landbrugskapital som et af resultaterne fra Svinesektorens Vækstpanel, hvor pensionskasser leverede 1 mia. kr. til at investere i nye stalde.

- Vi arbejder stadig på at gøre det mere attraktivt at bygge stalde, men det flytter sig ikke lige fra den ene dag til den anden. Vi er jo heller ikke hjulpet af, at svinepriserne er faldet i 2018 efter et godt 2017, hvis landmanden skal have et incitament til at investere i stalde til slagtesvin.

- Når jeg ser, hvordan Niels har investeret i et effektivt anlæg og samtidig fået støtte til effektive miljøløsninger, så hans produktion generer omgivelserne mindst muligt, tænker jeg, gid der var flere af hans type. Han bliver jo også mindre afhængig af andre, når han kan gøre sin produktion færdig på egen bedrift. Derfor skal hans forretning nok klare sig.

Vi skal blive ved at være de bedste

Når den danske fødevareklynge har så stærk en plads på verdensmarkedet, skyldes det ifølge Ole Wehlast det høje niveau for kvalitet og fødevaresikkerhed.

- Vi er bare gode til at lave fødevarer, hvilket hænger sammen med blandt andet al den forskning og innovation, der er i branchen, og de høje standarder, som der arbejdes med i primærlandbruget. Det skal vi holde fast i og ikke gå ned på andre landes niveau. Vi skal blive ved at være de bedste og de mest sikre. Det er det, vi er kendt for i udlandet.

- Vi kan godt være stolte af de resultater, vi har nået sammen. Som jeg sagde i min tale hos Niels, er investeringer i stalde og dermed flere slagtninger med til at sikre vækst og beskæftigelse præcis i de dele af landet, der har mest brug for det, påpeger Ole Wehlast, som blev formand for NNF i 2005.

Relaterede Artikler

Artikel

Forpagtning giver mig mere råderum

Niels Blem Sørensen har investeret stort i sin svineproduktion i Jordrup ved Kolding, men har så valgt at samarbejde med tyske investorer om at få jord nok.
Artikel

Kim blev økolog for at få nye udfordringer

Planteavler fra Falster trives med at holde styr på ukrudt ved hjælp af gamle teknikker.
Artikel

Nu kommer der ErhvervsKroner til dig

Kundestyring baner vej for rabat på bidraget for erhvervskunderne i Nykredit.