Heldigvis har vi haft flere opture end nedture

Bedriften Vestergaard-Vraa ved Aabenraa er på 25 år bygget op af Birgit og Karsten Juhl til at være en af landets største malkebesætninger.

En bybo, som har formået at opbygge en besætning på 1.200 malkekøer. Når Karsten Juhl kigger tilbage på de 25 år, hvor han og Birgit har drevet Vestergaard ved Bjerndrup, synes han da også, at der har været flere opture end nedture. Og flere gode beslutninger end dårlige. Især en beslutning i 2003 vil han kalde afgørende. 

- Vi havde 200 SDM-køer på det tidspunkt og var en enkelt medhjælper foruden os selv. Så kom naboejendommen med 135 ha og 130 jerseykøer til salg. Den kostede 17 mio. kr., og vi havde i forvejen en gæld på 10 mio. kr., så det var en stor mundfuld med økonomien. Men vi gjorde det, og det viste sig at være en god beslutning. 

Malkebesætning med 1.200 jerseykøer

En af konsekvenserne blev, at Birgit og Karsten droppede deres 200 SDM-køer og for at satse 100% på jersey. De blev hurtigt glade for at arbejde med den race. Og da jerseydyrene er lidt mindre end SDM og RDM var der, i miljømæssig forstand, plads til 40 køer mere uden at skulle investere i nye anlæg.

Efter denne første store udvidelse er flere fulgt i større eller mindre bidder. En af de store er taget i 2017, da der er opført en 165 meter lang stald, og besætningen er øget med 400 dyr til 1.200 malkekøer.

På fodersiden er de selvforsynende med græs og majs. De driver ca. 700 ha, hvoraf omtrent halvdelen er deres eget. Derudover driver de maskinstation for en mindre kundekreds.                                                            

Ingen optur over robotterne

Birgit og Karsten har skabt en velfungerende bedrift, som efter opkøb hedder Vestergaard & Vraa. Alligevel er der enkelte beslutninger, de fortryder. Især at de kort efter den store udvidelse i 2003 valgte at investere i syv robotter.

- Det fungerede bare ikke. Vi var ved at blive drevet til vanvid. I nogle døgn var der et utal af alarmer. Hvis Birgit og jeg skulle i byen, kørte vi altid i to biler, for det var helt sikkert, at alarmen ville gå, mens vi var væk. Vi brugte vildt mange mandetimer på det, og indtjeningen faldt voldsomt. Vi havde ellers haft en fantastisk tid fra 1992 og frem. Men den optur stoppede brat, konstaterer Karsten.

Vi brugte vildt mange mandetimer på det, og indtjeningen faldt voldsomt.

Karsten Juhl

- Det var nærmest heldigt, at Birgit blev syg, for dér flød bægeret over. Efter fem år med robotterne så vi hinanden i øjnene og traf afgørelsen. Og dagen efter ringede jeg til Nykredit og spurgte, om de var med på, at vi smed robotterne ud igen? Det fik vi støtte til, og vi valgte så at tage alle afskrivningerne i det år, så vi fik tabet isoleret til 2011-regnskabet. Så var tavlen visket ren. Jeg er glad for at vi hurtigt fik truffet den beslutning. Ellers kunne det være endt helt tosset, siger Karsten.

Så på Vestergaard var det en stor dag, da robotterne røg ud. Det blev fejret med kage. 

Hellere dygtige rumænere end robotter

I stedet konverterede Birgit og Karsten til en malkegrav. Og samtidig fik de den første arbejdskraft fra Rumænien. Den strategi har de fulgt konsekvent siden. I dag er der 12 rumænere, heriblandt fire ægtepar, og to danskere beskæftiget med dyrene

- Det er godt at have ægtepar, for så er der ro på bagsmækken og ikke noget med, at folkene skal i byen hver weekend. Det er voksne folk, hvoraf de ældste er i 50’erne. Ulempen er så, at hvis de vil hjem igen, eller prøve noget andet, så er det to medarbejdere, vi mister. Vi har haft et ægtepar, som lige er stoppet. De ville prøve noget andet efter fem år hos os, og det har jeg stor respekt for. Deres forældre er her stadig, og vi har par, som er her for tredje gang. De er en fornøjelse at arbejde sammen med, siger Karsten.

Han er selv driftsleder og har en dansk fodermester som sin højre hånd. Tillige med markdriften har han maskinstation med seks unge danskere, så i alt er der omkring 20 ansatte foruden ejerfamilien. Til de udenlandske medarbejdere er der lejet lejligheder i Bjerndrup, ligesom der er boliger på en af de andre ejendomme, som indgår i bedriften.

Dyrene er fordelt på fire ejendomme, og der bliver malket på to af dem. Malkningen begynder klokken 3 og klokken 15.

Birgit er medhjælpende hustru og også står for det administrative, herunder lønnen. Det gør hun i Ø90 suppleret med modulet Summax, som med den elektroniske overførelse af fakturaer, bankposteringer osv. har gjort det noget nemmere at bogføre de mange poster. 

Hver gang vi har udvidet eller investeret i at forbedre bedriften, har det krævet grundige overvejelser

Karsten Juhl

Bygget op trin for trin

Karsten og født og opvokset i Padborg, og Birgit stammer også fra egnen, nemlig Fårhus. Karstens interesse for landbrug stammer fra barndommen, hvor han fik lov at hjælpe til og prøve det meste på en kvægejendom i nærheden. Han var på landbrugsskole første gang i 1983 og fik grønt bevis i 1989.

1. juni 1992 købte de Vestergaard med 40 køer og 59 ha jord, som de selv passede. Trin for trin har de så bygget bedriften op til i dag at være blandt landets største malkebesætninger. 

Tæt dialog med Nykredit

- Hver gang vi har udvidet eller investeret i at forbedre bedriften, har det krævet grundige overvejelser, siger Karsten, som i alle årene har haft sin realkredit hos Nykredit.

De seneste år er samarbejdet udvidet til også leasing af kørende materiel, pension og helkunde med bank inklusive driftskredit.    

- Det gør kommunikationen meget lettere i hverdagen, når du har det hele samlet ét sted. Det betyder også, at Nykredit har det totale billede og kan fortælle mig, at hvis jeg gør sådan og sådan, så får det den betydning de og de steder i min økonomi. Så jeg ringer altid til min rådgiver, inden jeg gør noget.

Det gør kommunikationen meget lettere i hverdagen, når du har det hele samlet ét sted.

Karsten Juhl

Godt at være tæt på bedriften

Rådgiveren er Henrik Svelmøe Hansen fra Nykredits landbrugscenter i Kolding. Også han er glad for den tætte dialog:

- Det er godt som rådgiver at være tæt på og vide, hvad der sker på bedriften, og hvad Karsten overvejer i forhold til fremtiden. Vi har en fin og regelmæssig dialog, både om stort og småt. Og for Karsten er det også betryggende at vide, at vi altid er der som sparringspartner, hvis der er noget, han vil have vendt, siger Henrik.

Freddy Hansen, leder af Nykredits landbrugsafdeling i Syd- og Sønderjylland, supplerer med, at Nykredit lægger vægt på, at flere Nykredit-medarbejdere kender bedriften og kan deltage i samarbejdet, når der er tale om et forretningsomfang som hos Birgit og Karsten. Det er naturligt, at der tilknyttes en række specialister for de forskellige forretningsområder, ligesom han også selv deltager i nogle af møderne.       

Nu gør vi bedriften klar til næste generation

På 25 år har Birgit og Karsten Juhl opbygget en bedrift, som det ellers kan tage generationer at gøre. Det har været et mål for dem at videreudvikle bedriften, så hvis en af de tre sønner har lyst at drive den videre, så skal der også være et perspektiv i det for den nye ejer.

I flere år er besætningen udvidet, produktionsanlægget er holdt tidssvarende, og der er i flere omgange købt jord til, når det har ligget godt i forhold den eksisterende ejendom. Der er kun få kilometer fra den ene ende til den anden af de ca. 350 ha. Næste investering kan meget vel blive en stald til ungdyrene.

Kører hård afdragsprofil

Men Birgit og Karsten har også fokus på at afvikle gæld. Selv i mindre gode år er der afviklet på gælden. Og det er først i de seneste år, er afdragsfrihed overhovedet er kommet i spil på Vestergaard-Vraa.

- Når vi har valgt at køre med en ret hård afdragsprofil, så er det noget sikkerhedsmæssigt, siger Karsten. Vi ved godt, at når nogen låner os penge, så vil de også gerne have dem tilbage. Heldigvis har vi også i de fleste af årene haft indtjening til det. I de fem år, hvor vi havde malkerobotter, gik det helt galt med indtjeningen. Det vækkede os af Tornerosesøvnen, for pludselig var likviderne væk. Derfor er det uhyre vigtigt for os, at vi sikrer en indtjening, hvor vi kan løfte nye investeringer. Vi vender vores afdragsprofil med Nykredit hvert år, men holder fast i, at en bedrift som vores bør levere et resultat, hvor vi også kan afdrage.

Derfor er det uhyre vigtigt for os, at vi sikrer en indtjening, hvor vi kan løfte nye investeringer.

Karsten Juhl

Vi vil ikke stå i vejen

I de overvejelser spiller det også ind, at næste generation gerne må kunne komme lidt nemmere i gang. Den ældste af de tre sønner er 24 år, uddannet landbrugsmekaniker og går til februar i gang med at uddanne sig til produktionsleder på Vejlby Landbrugsskole. Og så er det ellers tanken, at han skal være en del af bedriften fra 1. juni.

- Hvis interessen stadig er der, siger Birgit. Vi har det sådan, at selv om Karsten kun er 52 år, så skal vi ikke stå i vejen, hvis næste generation vil til. Så skal vi jo ikke vente 15 år, så de unge måske får brændt alt krudtet af inden og har tabt lysten. Vores mål er ikke, at vi skal have penge med fra bedriften. Det har vi vores pensionsopsparing til. Vores strategi er at afdrage og ad den vej hjælpe den næste lidt på vej.