Kim blev økolog for at få nye udfordringer

Planteavler fra Falster trives med at holde styr på ukrudt ved hjælp af gamle teknikker.

Kim Busk Jensen bliver ikke gammel som landmand. Den 60-årige falstring har for længst besluttet, at inden for en meget overskuelig årrække skal han noget andet. Et generationsskifte har derfor været i tankerne i flere år. Sønnen er ved at uddanne sig til agrarøkonom, men det er langt fra givet, at han har lyst at overtage bedriften på Falster.

- Mit generationsskifte har jeg haft planlagt i ti år. Og nu er jeg der, hvor jeg kan mærke, at der snart skal ske noget andet. Noget med udfordringer uden for landbruget, siger Kim, som mest tror på, at hans 140 ha store Ny Gammelsminde ved Horreby bliver solgt i mindre bidder.

De seneste 15 år har han fulgt en strategi om at sprede sine aktiver på svineproduktion, planteavl samt aktier og obligationer. Svineproduktionen er i dag droslet ned til at udleje staldene. Til gengæld har han taget friværdi ud for at kunne arbejde med værdipapirer. De seneste år har han været både realkredit- og bankkunde hos Nykredit, som han sparrer med omkring investeringer i landbrug og værdipapirer.

- Aktier og obligationer har i gennemsnit givet mig 12 % i afkast pr. år, og det har hverken svin eller planteavl været i nærheden af, siger Kim, mens han en glohed sommerdag viser rundt i de tørkeprægede marker omkring Ny Gammelsminde.

Nedbrændt og genopført

At gården både hedder Ny og Gammel hænger sammen med, at hans fødehjem, Gammelsminde, som lå inde i Horreby, nedbrændte i 1990. Brandsummen blev brugt til at opføre Ny Gammelsminde nogle hundrede meter uden for byen. Samtidig overtog Kim bedriften.

Sin første gård havde han købt i 1981, men overlod pasningen til sin far mens han selv rejste rundt i USA og Canada. Det skete med fuld opbakning fra forældrene, som selv har rejst meget. Faderen bor stadig i nabohuset, og er – i en alder af 85 år – en stabil medhjælper. Han var dog en anelse skeptisk, da sønnen i 2007 besluttede at blive økolog og drive planteavl ud fra stort set samme principper som i 1940’erne.

Jeg var ved at gå død i min konventionelle planteavl og svineproduktion. Jeg savnede nogle faglige udfordringer. Og så tænkte jeg, at jeg nok også kunne tjene mere i økologien og så leje staldene ud.

Kim Busk Jensen

Har fået mine udfordringer

- Jeg var ved at gå død i min konventionelle planteavl og svineproduktion. Jeg savnede nogle faglige udfordringer. Og så tænkte jeg, at jeg nok også kunne tjene mere i økologien og så leje staldene ud.

Begge dele – nye udfordringer og større indtjening – har holdt stik, kan Kim nu slå fast. Især udfordrer det ham at holde ukrudtet nede. Han samarbejder med en god ven, som har været økolog endnu længere, og har derfor kunnet undgå nogle af begynderfejlene.

- Det, du skal være allermest dygtig til, er at få styr på ukrudtet. Det har vi. Vi forårsharver meget for at holde tidslerne væk, og det øvrige ukrudt strigler vi væk. Og så sørger vi for at holde jorden sort de sidste 14 dage, før vi sår. 

- Det er lidt, som det må have været i 1940’erne. Men det er også mere tilfredsstillende at løse en opgave, hvor du ikke bare kan komme bagefter med sprøjten, hvis det ikke virker. Jeg skal hele tiden være på forkant for at kunne styre ukrudt og sygdomme, så jeg er tvunget til at tænke mere langsigtet.

- Meldug og rust må jeg bare acceptere. Jeg håber, at vi kan få nogle mere modstandsdygtige sorter, men her er vi afhængige af det konventionelle marked. Firmaerne foretrækker stadig at udvikle kornsorter, der giver 10 ton i udbytte. Jeg synes vi skal stile efter nogle sorter, der ”kun” giver 9 ton, men så er fri for sygdomme. Bundlinjen bliver jo den samme.

Mit dækningsbidrag er blevet langt bedre, fordi jeg får en højere pris for mine varer og sparer vel 1.000-2.000 kr. pr. ha på kemi, gødning og maskinomkostninger.

Kim Busk Jensen

Bedre dækningsbidrag

Kim driver 180 ha, hvoraf han ejer de 140. Han har et sædskifte med de fire gængse kornsorter plus konsumærter, hvidkløver, græsfrø, vinterraps og i år også sukkerroer. Økonomisk er det gået rigtig godt de fleste år. Både i 2015 og 2016 lå han blandt de bedste 3 % af planteavlerne, både konventionelle og økologiske, i indtjening pr. ha.

- Mit dækningsbidrag er blevet langt bedre, fordi jeg får en højere pris for mine varer og sparer vel 1.000-2.000 kr. pr. ha på kemi, gødning og maskinomkostninger. Jeg har som regel nogle fornuftige udbytter, undtagen i 2017 på grund af regn og mange insekter. Set som et fem-års gennemsnit har udbytterne været fine, og med øko-tillægget bliver økonomien ganske god, ikke mindst når jeg kan levere korn og græsfrø til fremavl. Min havre bruges til glutenfri havregryn og bliver derfor afregnet ganske pænt.

Efterafgrøder er en force

For økologer kan manglende kvælstof være en udfordring. De har lov at tildele 50 kg udnyttet N i gennemsnit pr. ha fra konventionel gylle, og den får Kim fra den svineproducent, som har lejet hans stalde. Han forudser, at jo flere, der lægger om, jo mere vil gylle blive en efterspurgt handelsvare. Derfor laver han sammen med sin samarbejdspartner egne forsøg med efterafgrøder til at binde kvælstoffet. Sidste år såede de hvidkløver ud sammen med byg og lod den stå hele vinteren igennem. Prøverne viser, at de på den måde samlede ca. 80 kg kvælstof pr. ha.

- Modsat mange planteavlere ser jeg ikke efterafgrøder som en pestilens, men som en force, vi kan bruge til at holde på kvælstoffet. Ellers kan kvælstof blive den største hurdle, hvis den økologiske produktion stiger voldsomt. Jeg tror, at mange af mine konventionelle kolleger har lyst til at tage springet, men holder sig tilbage, fordi de ikke tør lade ukrudtet være. At gå fra konventionelt til økologisk er jo lidt et spring ud i det store intet. Men det er et spring, jeg aldrig har fortrudt, fastslår Kim.

Relaterede Artikler

Artikel

Nu kommer der ErhvervsKroner til dig

Kundestyring baner vej for rabat på bidraget for erhvervskunderne i Nykredit.
Artikel

Gør det attraktivt at producere svin i Danmark

Ole Wehlast, forbundsformand for bl.a. slagteriarbejderne i Fødevareforbundet NNF, ønsker flere investeringer i nye stalde og opfordrer politikerne til at hjælpe den udvikling på vej.
Artikel

Forpagtning giver mig mere råderum

Niels Blem Sørensen har investeret stort i sin svineproduktion i Jordrup ved Kolding, men har så valgt at samarbejde med tyske investorer om at få jord nok.