Kom godt i gang med din pensionsopsparing

Når en landmand siger, at gården er hans pensionsopsparing, vækker det ekstra nysgerrighed hos formuerådgiver Helle Elimar, Nykredit Private Banking.

Der er ingen vej udenom: pensionsopsparing bør være en del af din formue, sammen med din virksomhed, din friværdi i boligen, og din frie opsparing.

Det er første bud, når Helle Elimar, formuerådgiver i Nykredit Private Banking, går i dialog med landmænd og andre selvstændige.

- Du bør altid se på, hvordan du har fordelt din formue og dermed få glæde af de regler, som gælder for dit landbrug. Der er virkelig nogle super muligheder derude.

Et godt styringsredskab

Pensionen er et element i din opsparing, som du også kan bruge til at styre, hvor meget du betaler i skat. Faktisk er det én af de bedste styringsknapper, mener Helle Elimar og giver et par eksempler:

- Betaler du topskat, så overvej at betale mere ind på din pension. Dermed kan du undgå eller reducere din topskat og samtidig øge din fremtidige økonomiske frihed.

- Dør du fra en velpolstret virksomhed, kan boet komme til at afregne op til 61% i skat. Men den del, der er trukket ud til pension, vil kun blive beskattet med ca. 40%. Derudover er pensionen kreditorbeskyttet.

Jeg er stor tilhænger af, at du i perioder, hvor bedriften går godt, arbejder med at øge dine fremtidige økonomiske muligheder

Helle Elimar, Formuerådgiver

En gunstig mulighed: 30%-ordningen

Ud over de gunstige skatteregler fremhæver formuerådgiveren, at selvstændige også har adgang til nogle unikke muligheder for at indbetale til pension. Først og fremmest 30%-ordningen, hvor du kan indbetale op til 30% af årets overskud før renter på Livslang Pension.

Helle Elimar: - I Nykredit Private Banking har vi travlt i ugerne op til jul med at ringe ud til vores landmandskunder for at høre, hvordan perioderegnskabet ser ud. 30%-ordningen er rigtig god på grund af den store fleksibilitet. Du bestemmer selv fra år til år, hvor meget du vil indbetale.

Helle Elimar og hendes kolleger går i dialog med kunderne om, hvordan årets overskud kan fordeles mellem investeringer, løn og pension.

- Jeg er stor tilhænger af, at du i perioder, hvor bedriften går godt, arbejder med at øge dine fremtidige økonomiske muligheder. Spar gerne op i de gode tider, også selv om der er mange år til pensionen. Dermed opnår du frihed til senere at have år, hvor der ikke lægges så meget til side.

Få aha-oplevelse med en formueplan

Ifølge Helle Elimar er der ingen grund til at være gældfri, når du går på pension:

- Du skal ikke føle dig tvunget til at præstere et topresultat hvert år, indtil du går på pension. Som formuerådgiver kan jeg hjælpe med at opstille en formueplan, der tydeligt viser, hvor meget du bør spare op, hvordan du sparer smartest op, og hvilke øvrige af dine aktiver, der ellers kan bringes i spil. En sådan formueplan giver landmanden et godt overblik over økonomien, hvis han stopper ved fx 63 år eller 65 år. Det er lidt af en aha-oplevelse for mange af vores kunder, som også opdager, at det ikke nødvendigvis er optimalt at blive helt gældfri.

Attraktiv ophørsordning

Selv om gården ikke bør ses som pensionsopsparing, kan der sagtens være et provenu, når den sælges. Også her er der en unik mulighed for at indbetale på pension her, nemlig Ophørsordningen.

- Der er nogle betingelser knyttet til ordningen, blandt andet at man er fyldt 55 år ved ophør og har drevet virksomhed i mindst ti år. I år kan du indskyde op til 2.866.600 kr. med fuldt fradrag på en ny ratepension. Det er rent ud sagt en fantastisk ordning, siger Helle Elimar.

For landmanden kan firmapension gøre det nemmere at tiltrække og fastsætte dygtige medarbejdere

Helle Elimar, Formuerådgiver

Firmapension som personalegode

Landmanden kan også tænke pensionsordning for sine medarbejdere og gennem Nykredit oprette en firmapension.

- For medarbejderne er det en god sikring og et attraktivt personalegode, ligesom der er indbygget forsikringsordninger på rigtig gode vilkår. For landmanden kan firmapension gøre det nemmere at tiltrække og fastsætte dygtige medarbejdere. Det er også værd at nævne, at der er en økonomisk sikring af virksomheden, hvis en medarbejder er langtidssygemeldt, og hjælp til at få medarbejderen hurtig rask igen, bemærker Helle Elimar.