Landbruget har nogle stærke positioner

Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, ser gode muligheder for, at erhvervet kan bidrage til vækst i hele landet.

Det var mere dur end mol i det indlæg om, hvordan landbruget kan bidrage til vækst i hele landet, som Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, kom med på Landbrugsdagene.

Forudsætningerne er gode med lave renter, bedre rammevilkår og politisk velvilje over for et erhverv, som under finanskrisen fik vist sin betydning for samfundsøkonomien.

- Det var en periode med kæmpe problemer for væksten i samfundet. Vores andel af eksporten steg kraftigt i de år. Vi bliver færre og færre i primærlandbruget, men flere og flere i følgeindustrien. I alt står vi for 186.000 arbejdspladser. Og vi har stor beskæftigelse i lige præcis de områder af landet, hvor det ellers har knebet med væksten. Derfor er det vigtigt, at primærlandbruget fortsat kan udvikle sig, fordi et job i landbruget skaber op til 2,5 job i det omgivende samfund.

Større politisk lydhørhed

Martin Merrild oplever da også, at der nu er langt større politisk lydhørhed, end der var i 00’erne. På rammevilkårene er der opnået vigtige forbedringer, blandt andet med fødevare- og landbrugspakken.

- Vi mangler endnu at kigge på pesticidafgiften og jordskatter. Det er lige dér, at vi virkelig har en anden situation end vores konkurrenter i udlandet.

Stærkt realkreditsystem

Til gengæld påpegede Martin Merrild, at det danske realkreditsystem er unikt og er med til at bevare selvejet, selv om det kan være udfordrende for en ung landmand at etablere sig.

- Men vores kreditgivningssystem er markant bedre end, hvad vi ser i andre lande. Det vil vi kæmpe for at bevare. Og vi vil sikre, at vi har nogle kreditinstitutter, hvor det er låntagernes interesser, der varetages, frem for nogle ejere bagved, sagde han.

Landbrugets gæld er steget fra 147 mia. kr. i 2000 til 337 mia. kr. i 2017, men Martin Merrild fremhævede, at en stor del er brugt på fornuftige investeringer i at strukturtilpasse og i at effektivisere produktionen. Samtidig advarede han mod at tro, at den nuværende rente er en permanent situation.

Vores kreditgivningssystem er markant bedre end, hvad vi ser i andre lande. Det vil vi kæmpe for at bevare.

Martin Merrild

Vi kan brødføde befolkningen

På globalt plan falder landbrugsarealet, mens befolkningen vokser. Umiddelbart et dramatisk scenarie, men Martin Merrild anslog, at på årsbasis er befolkningstilvæksten nok kun 1 procent, og at forbruget af fødevarer vil stige cirka 1,5 procent.

- Vores evne til at producere mere er enorm, sagde han. Vi kan sikre en god balance mellem udbud og efterspørgsel. Den tid, hvor EU’s landbrugspolitik satte markedsmekanismerne delvis ud af kraft, er definitiv slut. Verdensmarkedet kommer til at bestemme.

Rådgivere får mere fokus på bundlinjen

Martin Merrild fortalte, at hvor der i rådgivningen har været tendens til at fokusere mere på toplinjen – i form af mest muligt udbytte pr. enhed – vil fokus nu blive rettet mod bundlinjen i regnskabet.

- Vi definerer nu vækst ud fra den samlede virksomheds bundlinje og soliditetsgrad. Men også i den målestok har danske landmænd gode muligheder for vækst. Vi har dyb viden om og erfaring med de ting, vi arbejder med, og adgang til den nyeste teknologi. Fra verdensmarkedet oplever vi stor interesse for danske produkter. Og her er det vigtigt, at vi er gode til at samarbejde med myndighederne om at dokumentere vores kvalitet.

Vi definerer nu vækst ud fra den samlede virksomheds bundlinje og soliditetsgrad. Men også i den målestok har danske landmænd gode muligheder for vækst.

Martin Merrild

Vandproblem med god timing

Med hensyn til den aktuelle situation, hvor problemerne med at få overfladevandet væk fra markerne er synlig for alle, blev Martin Merrild spurgt, om ikke den giver landbruget en stærkere forhandlingsposition?

- Jo. Vi presser hårdt på for at få nye vandløbsregulativer, og der er nye regler på vej. Så i det aspekt er det god timing, at man nu virkelig kan se problemerne. Vand har været en ideologisk kampplads med groteske argumenter ind imellem. Tænk, at man skal diskutere med folk, om det betyder noget, at et dræn har frit afløb.

Martin Merrild tilføjede, at den aktuelle situation sandsynlig ikke kun vil skabe positiv opmærksomhed om problemerne med afvanding. Den vil formentlig også øge udvaskningen af kvælstof, fordi det mange steder har været umuligt at så efterafgrøder.

- De tal kommer nok ikke til at se godt ud, spåede han. 

Deltagercitat

- Jeg vil gerne høre mere fra landbruget på klimadagsordenen. Jeg vil gerne, at I kommer med jeres forslag til, hvordan vi kan løse det aktuelle problem med vand, hvor land og by har et skæbnefællesskab. Jeg har tit oplevet, at landbruget kommer bagefter, når tingene er debatteret og vedtaget og spørger, hvordan har I tænkt jer, at vi skal leve op til de krav?
René Christensen (DF), medlem af Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg

Kom godt videre

Digitalisering rykker planteavlen fra hektar-niveau til kvadratmeter

Satellitter og kameraer til at overvåge marker og planter giver landmanden helt nye muligheder, sagde udviklingschef Jakob Lave, SEGES.

Alt hvad jeg har haft succes med er startet småt

Claus Meyer om sin karriere som kulinarisk iværksætter fra Lolland til New York.

Nye ejere i Nykredit vil gavne landbruget

Vi vil være en stærk finansiel partner for landbruget. Og med nye ejere ombord har vi fået større sikkerhed for, at det kan vi være i både gode og dårlige tider, siger koncerndirektør Anders Jensen, Nykredit.