Landbruget skal med i den gode historie

Ja, landbruget er en del af den bæredygtige løsning, fastslog Steen Bitsch, Vestjyllands Andel, og Martin Merrild, Fødevarer & Landbrug på Landbrugsdagene.

På de fire Landbrugsdage i november var temaet bæredygtig udvikling, og landbrugets rolle heri. Martin Merrild, formand for Landbrug & Fødevarer, var med alle fire dage, mens fire topchefer fra nogle af landbrugets forædlingsvirksomheder deltog på hver sit møde med deres bud på, hvad fødevareklyngen kan gøre.
Det var Steen Bitsch, Kristian Hundebøll, Truels Damsgaard og Poul Pedersen der deltog på hvert sit møde med oplæg om, hvad henholdsvis Vestjyllands Andel, DLG, DLF og Thise gør for en bæredygtig udvikling.

Stigende behov for kød

Martin Merrild erklærede sig helt enig i regeringens udmelding om, at vi skal udvikle os ud af klimaudfordringen og ikke spare. Det matcher fint med Landbrug & Fødevarers udspil om klimaneutralt landbrug i 2050.

Martin Merrild illustrerede, hvordan veganere kun udgør en ganske lille del af befolkning, men fylder uforholdsmæssigt meget i medierne. Og uanset hvordan det ser ud i Danmark, så vil der på globalt plan være stigende efterspørgsel på kød i takt med at levestandarden stiger, ikke mindst i Asien.

Hvor skal det kød produceres? Jeg håber, at det bliver dér, hvor landbruget arbejder mest bæredygtigt og mindst klimabelastende. På det punkt er dansk landbrug meget konkurrencedygtig

Martin Merrild

Mere sikkert at være soldat end landmand

Et andet element i bæredygtighed, som Martin Merrild kom ind på, er sikkerhed og arbejdsmiljø. - Der er vi desværre et helt andet sted end erhvervslivet i øvrigt. Faktisk er det langt mere sikkert at være soldat, inklusiv udsendelse til krigsområde, end at være landmand. Vi har alt for mange ulykker. Vi må prøve at få sikkerhedsarbejdet integreret i vores arbejdsdag, eventuelt i samarbejde med forsikringsselskaberne. Vi har også aftalt et rammepapir med beskæftigelsesministeren om styrket tilsyn og øget kontrol. Hellere et godt råd fra Arbejdstilsynet end en anmeldelse; det er vores udgangspunkt for samarbejdet med myndighederne.
Også Erling Bech Poulsen, formand for Østifterne, kom ind på arbejdssikkerhed i landbruget, da han afrundede Landbrugsdagene. Det er et tema, som Østifterne har engageret sig i, blandt andet i indsatser sammen med SEGES.

Vi skal med i den gode historie

- Landbruget har en historik med at lave noget genialt, når vi bliver presset. Vi importerer årligt 1 million ton protein, primært sojaskrå fra Sydamerika. Det er ikke bæredygtigt, men vi kan på fem-seks år erstatte en tredjedel af det med dansk produceret protein fra hestebønner og græs. Det er da en god historie, sagde Steen Bitsch i sit indlæg på Bygholm Landbrugsskole.

- Jeg har stor lid til græsprotein. Jeg kan næsten ikke bære at se god dansk lerjord plantet til med solceller; jeg vil hellere se en græsmark. Her kan vi indlejre kulstof, opsamle NPK, reducere ukrudt og producere biomasse i en maksimal udnyttelse af fotosyntesen. Den historie skal landmændene skabe og få helt ud til forbrugerne.

Protein kan hives op af havet

Ifølge Steen Bitsch har andelsselskaberne økonomisk ballast til at drive en bæredygtig udvikling. Hos Vestjyllands Andel har bestyrelsen besluttet, at selskabet gerne må være i front med grøn omstilling.

- Vi forsøger os også med blå protein udvundet fra søstjerner. Rent økonomisk er det umiddelbart ikke det mest geniale, men det er en god historie. Og det handler det også om for landbruget – at være en del af en god historie. Vi skal nok få det til at lykkes, for det er et super godt protein, vi kan hive op af vandet.