Landbrugsvirksomheden som pension? Nej, det er for usikkert

Trine og Flemming Pedersen, Gøttrup ved Fjerritslev, har gang i flere pensionsordninger, så de kan slippe deres kvægbedrift uden at skulle have noget med.

- Vi tør ikke løbe an på, at ejendommen skal være vores pension, siger 47-årige Flemming Pedersen. Og tilføjer med et skævt smil: Selvom jeg da vil være slemt skuffet, hvis der ikke er noget tilbage, når jeg stopper…

Sammen med hustruen Trine, overtog han i 2002 hendes fødehjem, Østergaard, der ligger i Gøttrup Enge, Hanherred, nogle få kilometer nordvest for Aggersundbroen. Selv stammer han fra Nibe, født uden for landbruget, men valgte erhvervet til; først med ophold på den nærliggende Lundbæk Landbrugsskole og siden Asmildkloster.

Da parret overtog hendes forældres ejendom, var det med 70 ha, 100 RDM-køer og produktion af slagtesvin. Trines onkel tog sig af køerne; faderen ville hellere passe svinene. Begge er i øvrigt stadig med i bedriften, hvor onklen nu har tjent under tre generationer. 

Nyt stuehus og udvidelser

Siden Trine og Flemming overtog gården, er der sket en del. Det gamle stuehus, der vendte ind mod gårdspladsen, er i 2008 erstattet af en smuk, fritliggende og rummelig bolig med udsigt ud over Gøttrup Enge. Nye stalde er kommet til. Også et par ejendomme mere, så der nu hører 210 ha til. Med lejet jord dyrker de 265 ha og regner med at kommer op på 300 ha i 2018. Besætningen består nu af 450 RDM-køer og ca. 325 stykker opdræt.

Trine styrer kontoret og kalvene, mens Flemming sammen med fire medarbejdere – plus onkel og svigerfar – tager sig af resten. Parret indgår i weekendvagterne og passer, sammen med de tre teenagebørn, besætningen hver tredje weekend. Der bliver malket klokken 3.30 og 15.30. 

Trives bedst i Top 10

- Det kan da godt være, at vi lige er en halv mand for meget til dagligt. Men hellere det end at være en halv mand for lidt, siger Flemming, som går op i at kunne tilbyde personalet ordnede forhold med folkerum og fri kost, når de er på arbejde. - Så er det nemmere at tiltrække dygtige folk, og det smitter jo af på produktionsresultaterne. Jeg har det bedst med at ligge i Top 10.

I den henseende må han have det ret godt for tiden. På RDM-årsmødet i september vandt han prisen for den sundeste besætning. Den er også i Top 3 både i ydelseskontrol og på resultat hos mejeriet inden for RDM.

Det med Top 10 gælder også hans krav til foderkvaliteten. Derfor er ferien lagt til rette efter, hvornår græsset skal tages.

- Der var et år, hvor vi havde bestilt sommerferie, og hvor vi ikke havde fået græs ind til ensilage. Dér slappede jeg ikke meget af de første dage, mens vi var hjemmefra. Det er jeg blevet bedre til. Nu gør vi det sådan, at sommerferien er med campingvognen i Danmark, og så tager vi en skiferie, når der ikke skal tænkes på græs…

Vi skal nå at se verden

Begge har det sådan, at de gerne vil hjem, når der er gået otte dage. Men når de ikke mere er aktive i landbruget, vil de gerne bruge tid på at komme ud og opleve mere af verden.

- Vi skal ikke bæres herfra. Min far var kun 62, da han overdrog ejendommen til mig. Han kunne se, at vi gerne ville i gang, og Flemming var jo fyldt 30. Det er skønt at se, at mine forældre er aktive pensionister. Den generation har jo været meget mere fysisk belastet, end vi er i dag med de mange hjælpemidler, vi har til at undgå det tunge slid, bemærker Trine. 

Rettidigt generationsskifte

Hun er fjerde generation på gården. Deres egen søn, som endnu går i skole, begynder også at vise interesse for at være med. Men det skal være ham selv, der siger til. Hvis ingen i den nære familie har lyst at overtage, skal bedriften ud i fri handel.

- I den situation vil jeg gerne komme af med den og så ellers videre med mit liv, siger Flemming. Jeg skal ikke blive hængende her i ti år ekstra, uden den store lyst til at drive det. Det har jeg set nok af eksempler på. Vi kom selv godt i gang, fordi Trine kunne succedere med sine forældre, så vi var fri for at skulle så meget i banken. Jeg vil også gerne kunne give en ung person den bedst mulige start her på bedriften, om det så bliver vores søn eller en anden. Det er lidt for svært for de unge at komme i gang, synes jeg. 

Afdrag i stedet for udvidelse

Af samme grund har parret valgt, at der ikke skal udvides mere nu. Skal der bygges, bliver det med en ny ejer. I stedet har de lagt en strategi, hvor de afdrager deres gæld. Snart er over halvdelen af den fremmede kapital med afdrag, oplyser Flemming: - Kan en bedrift som denne her ikke gå rundt, når renten er 2,5%, så ved jeg snart ikke, hvad der skal til…

Den strategi får fuld opbakning fra landbrugskundechef Frits Nygaard, Nykredit, Center Aalborg: - Det er helt rigtigt at afdrage, når man vil hjælpe den næste i gang. Krisen lærte os også, som Flemming rigtigt nævner, at nogle næsten ikke kan komme fra deres ejendom, men må knokle videre. Derfor er det også godt, at Trine og Flemming er gået tidligt i gang med at spare op til pensionen. De første penge kan, i kraft af renters rente, blive til rigtigt meget, når man skal til at bruge dem. 

Pensionsreglerne er komplicerede, så det er vigtigt at have gode rådgivere, også på det felt

Flemming Pedersen

Styr på pensionen

Trine har været primus motor på pensionen. De besluttede i god tid, at når Flemming fyldte 40 år, skulle de til at sætte ind på pensionsopsparing. De har også sat et mål for, hvor meget de gerne vil have til sig selv, når de stopper som landmænd.

- Pensionsreglerne er komplicerede, så det er vigtigt at have gode rådgivere, også på det felt, siger Flemming. Vi nåede fire år, hvor vi kunne sætte 30% af overskuddet ind på ratepension, inden der blev lukket af for den ordning. Det var god rådgivning fra vores revisor, Lars Søgaard, Stepto.

- Selvfølgelig er det også nemmere at gøre sådan noget, når økonomien er til det. Vi har indbetalt, fordi vi kunne. Når der er gået 11 måneder af året, samler vi papirerne og tager en snak med Lilly Magnussen, som er vores faste rådgiver hos Nykredit, hvad vi har at gøre godt med, og hvad vi skal tage højde. I år fik vi for eksempel at vide, at der fra årsskiftet kommer nye regler for, hvor tidligt man kan begynde at bruge af pensionsopsparingen uden at blive ekstra beskattet. Det er jo ikke noget, man går og følger med i. Så er det godt, at Nykredit informerer os om det.

Det skal være 'både-og' når du sparer op til din pension